Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA a lansat proiectul „Filme subțiri de înaltă transparență optică obținute prin depuneri în vid din oxizi conductori pentru aplicații anti-statice și protecție de bandă largă la interferențe electromagnetice”, implementat în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000, cu finanțare prin competiția „Transfer la operatorul economic (PTE)”. Solicitant este SC MGM Star Construct SRL.

Utilitatea proiectului este subliniată de faptul că „ecranarea radiației electromagnetice considerate parazită/poluantă pentru un receptor oarecare este în prezent de o importanță majoră pentru asigurarea funcționării aparaturii electrice/electronice și pentru mediul înconjurător”.

Obiectivele proiectului sunt „obținerea unor structuri de tip TCO-dielectric-metal-dielectric-TCO utilizând tehnica depunerilor fizice din faza de vapori în vid prin pulverizare de tip magnetron și evaporare cu fascicul de electroni pentru a înlocui fotolitografia sau alte metode costisitoare de configurare a structurii pe suprafață, precum și pentru a scădea costul și complexitatea producerii de structuri destinate protecției anti-statice și de bandă largă la interferențe electromagnetice; realizarea unor structuri adecvate electro-optic pentru a menține o transmitanță în spectrul vizibil de min. 80%, cu o eficacitate a ecranării electromagnetice > 30 dB, urmărind suprapunerea a cel puțin două straturi subțiri TCO și imbunătățirea până la minim 50 dB, prin separarea a două straturi TCO cu un spațiu de sfert de lungime de undă; realizarea unui strat antireflex pentru creșterea transmitanței optice în vizibil; menținerea uniformității depunerilor de ordin nanometric, cum ar fi straturile de Ag dopat cu Cu, cu grosimi de maximum 10 nm pe suprafețe mai mari de 100 cm2 , astfel încât să se obțină straturi ultrasubțiri continue și netede pentru depășirea creșterii de tip Volmer-Weber; obținerea unor structuri de straturi subțiri ecranante pe substrat flexibil care să mențină stabilitatea performanțelor de ecranare electromagnetică la îndoiri mecanice repetate; realizarea unei instalații care să permită controlul parametrilor de procesare pentru reproductibilitatea rezultatelor pe suprafețe mai mari de 100 cm2”

Derulând astfel de proiecte, INCDIE ICPE-CA își reafirmă sustinerea pentru „competitivitatea întreprinderilor, contribuind la construirea unui mediu de afaceri prosper la nivel național și european”.

DISTRIBUIȚI