Universitatea din Bucureşti a lansat înscrierea la Școala de vară de Ştiință și Tehnologie de la Măgurele (ediţia a doua), organizată de Universitatea din București, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), sub egida Comunității Educație pentru Științe. Se va desfăşura în perioada 24 august-6 septembrie 2019 în institutele de la Măgurele și la Universitatea din București. Se adresează elevilor de liceu, profesorilor din aria STEM (știință, tehnologii, inginerie, matematică), profesorilor consilieri școlari. Sub mottoul „Măsoară – Învaţă – Împărtăşeşte”, se vor desfăşura ateliere interdisciplinare pe teme privind ştiințele mediului și ale vieții, schimbările climatice, astrofizică, nanotehnologii, inginerie, inteligență artificială, robotică, comunicarea științei, dezvoltarea carierelor și gândirea antreprenorială. După cum anunţă organizatorii, vor fi abordate „subiecte din fizică, chimie, biologie, geografie, matematică, informatică, inginerie, comunicarea științei, arte plastice”, care „vizează dezvoltarea abilităților în patru arii: creșterea cunoștințelor teoretice și înțelegerii domeniilor științifice, dezvoltarea abilităților practice și de aplicare a noțiunilor din știință, folosirea tehnologiilor informatice în știință și transferul rezultatelor din știință către societate”.

Pentru profesori, în perioada 2-6 septembrie 2019, se vor desfăşura activități pentru dezvoltarea orizontului profesional de specialitate cu teme actuale și relevante pentru disciplinele predate, cu oportunităţi „de a experimenta alternative pedagogice și de a-și dezvolta și aprofunda competențele digitale și de utilizare a noilor tehnologii în activitatea de predare a disciplinelor STEM”, activităţi reunite sub titlul „Abilitățile și carierele viitorului”. Ca noutate a ediției, profesorii consilieri școlari „vor experimenta, alături de specialiști în domeniu, noi abordări și alternative de consiliere și orientare în carieră, fundamentate pe cele mai recente cercetări în domeniu, în perspectiva dezvoltării abilităților și carierelor viitorului”.

Sunt disponibile 50 de locuri pentru elevi şi câte 25 pentru profesori STEM și consilieri școlari.

Formulare de înscriere:

pentru elevi http://events.theory.nipne.ro/msciteh/inscrieri-elevi-2019.htm;

pentru profesori http://events.theory.nipne.ro/msciteh/inscrieri-profesori-2019.htm;

pentru profesori consilieri http://events.theory.nipne.ro/msciteh/inscrieri-consilieri-2019.htm.

Înscrierile pentru toate categoriile de participanți se fac până la 15 iunie 2019.