Organizaţia Terre des hommes România oferă un exemplu de contribuţie într-o temă de actualitate cum este integrarea socio-economică a migranţilor: proiectul „Move together – Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială pentru refugiați” (manager de proiect, Rodica Novac). Proiectul şi-a derulat conferința finală, cu prezentarea rezultatelor şi perspectivelor.
Întregul proiect a reprezentat un demers cu obiectivul integrării în comunitate a refugiaţilor prin mijlocirea sportului, a unor activităţi bazate în general pe joc necompetitiv (foto TDH). În sens larg, au fost evidenţiate beneficiile sportului ca mijloc de incluziune socială şi ca formă de contribuţie la înțelegerea, respectul și toleranța dintre refugiați și comunități locale. Deschiderea este către formarea unor specialişti de profil dintre lucrători în protecţia copiilor, profesori etc. şi către dezvoltarea interesului cluburilor sportive pentru a le oferi servicii copiilor migranţi. Au fost angrenaţi 338 de participanţi, inclusiv localnici, cu vârste de la 3 luni la 62 de ani (67% copii), dintre care 51% migranţi. Activităţile s-au desfăşurat la București și Constanța, cu implicarea profesionistă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa şi cu sprijinul Palatului Copiilor Constanţa şi al complexului sportiv Tei din Bucureşti, care au oferit servicii gratuite participanţilor. Metodologia de lucru a reprezentat aplicarea conceptului Mișcare, Joc și Sport (MJS), bazat pe formare, continuat prin coaching şi valorificat la nivel individual prin dezvoltarea resurselor personale. În esenţă, este o formă de animaţie psihosocială dezvoltată pe plan mondial din 2005 (Anul Internaţional al Sportului şi Educaţiei Fizice), continuată sub egida UEFA, dezvoltată la noi şi acreditată la Autoritatea Naţională a Calificărilor de Terre des hommes România. Publicarea unor studii de caz şi a unui ghid al organizării de activităţi psihosocciale destinate refugiaţilor reprezintă contribuţii de început la o necesară bibliografie de specialitate.

 

DISTRIBUIȚI