Forumul Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, ediția a II-a (foto MAP), organizat de Fordaq România, cu sprijinul Consiliului Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al Patronatului Investitorilor Autohtoni din România –  PIAROM. Tema actualei ediţii a constituit-o „Starea pădurilor conform datelor Inventarului forestier național – Ciclul II. Valorificarea  resurselor foretiere”.

Inventarul forestier național (IFN) este definit ca principalul instrument de evaluare a resurselor forestiere dintr-o țară”. Acest inventar are ca obiectiv evaluarea, la nivel național, a activităților de colectare, gestionare şi analiză a informațiilor privind resursele forestiere, de publicare a rezultatelor analizelor respective şi de întocmire a studiilor/scenariilor privind dezvoltarea sectorului forestier care să fie utilizate, cu precădere, în procesele de elaborare a politicii forestiere şi de cooperare inter-sectorială”. În ţara noastră a fost iniţiat în 2006 şi este derulat cu maximă rigoare ştiinţifică de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“.

Datele IFN arată că suprafața totală de pădure în România este de 7.037.607 ha, din care terenuri acoperite cu arbori – 6.929.047 ha, terenuri destinate împăduririi – 56.653 ha, alte terenuri – 51.907 ha. Media suprafeţei de pădure pe locuitor este de 0,35 ha, apropiată de media europeană, care este de 0,31 ha. Faţă de inventarul precedent, suprafaţa terenurilor acoperite cu arbori a crescut, de la 6.900.962 ha la 6.929.047 ha, reprezentând peste 98% din suprafața pădurii. A scăzut suprafaţa terenurilor destinate împăduririi (de la 78.457 ha la 56.653 ha) și cea a altor terenuri goale (de la 66.637 ha la 51.907 ha), ca urmare a lucrărilor de regenerare. Volumul de lemn pe picior din păduri a crescut de la 2.221.593.369 mc în IFN1 la 2.354.789.867 mc în IFN2, ca efect al creșterii curente anuale mari înregistrate în această perioadă, datorită structurii pe clase de vârstă și condițiilor climatice favorabile. A crescut și volumul mediu de lemn la hectar, de la 322 la 340 mc/ha/an. Creșterea curentă anuală a pădurii este de 58.622.946 mc/an. Creșterea curentă anuală la hectar este de 8,46 mc/ha/an; media europeană de creştere este de 4,4 mc/an/ha.

Concluzia este că „pădurea creşte”, că „în România avem pădure!”, după cum a subliniat ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneş.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva deţine în administrare 3.100.000 ha, a precizat directorul general ing. Gheorghe Mihăilescu. Un obiectiv de actualitate pe care acesta l-a menţionat este întocmirea cadastrului. De asemenea, a anunţat că Romsilva îşi propune să facă investiţii în infrastructura forestieră, pentru reamenajarea drumurilor forestiere. Totodată, directorul general al Romsilva a pledat pentru coerenţă şi stabilitate în reglementarea domeniului silvic.

DISTRIBUIȚI