Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a lansat programul de activităţi privind sărbătorirea Centenarului României Mari. „Prin acest program vrem să ne întoarcem la valorile cetăţeniei active, să dăm putere noţiunii de patriotism”, a subliniat prof. Diana Melnic, inspector şcolar general adjunct, cu ocazia evenimentului inaugural care a reunit în Aula Magna a Universităţii „Titu Maiorescu” directori de unităţi ale învăţământului preuniversitar, profesori universitari, reprezentanţi ai Executivului, ai administraţiei publice locale, ai federaţiilor sindicale.

Programul, care se derulează până la 20 decembrie 2018, are ca scop „conştientizarea rolului reprezentat de Marea Unire în dezvoltarea României moderne”.

Obiectivele proiectului sunt „reactualizarea memoriei colective privind locurile, evenimentele, personalităţile Marii Uniri; cultivarea valorilor cetăţeniei active; revitalizarea sentimentului patriotic şi a identităţii naţionale în rândul elevilor”.

Grupul ţintă îl constituie „elevii, personalul didactic şi personalul didactic auxiliar, părinţii din municipiul Bucureşti”.

Dintre evenimentele şi activităţile programului semnalăm: concursul de istorie cu tema „Centenarul României Mari”, expoziţia de portrete „Personalităţi care au contribuit la făurirea României Mari”, concursul de eseuri „Marea Unire în literatură”, promovarea tinerilor profesori bucureşteni, festivalul naţional de teatru pentru elevi, festivalul naţional de creaţie şi interpretare a muzicii folk „Toamna baladelor”, conferinţa „Primul Război Mondial şi Marea Unire” etc.

Economistul este unul dintre partenerii media ai programului Centenarul Marii Uniri.