Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA a organizat a IX-a ediţie a Seminarului de Istoria Electrotehnicii Româneşti (foto ICPE-CA), în parteneriat cu Comitetul Electrotehnic Român, cu sprijinul Ministerului Cercetării şi Inovării. După cum îl caracterizează organizatorii, „seminarul a reprezentat un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea cercetărilor ştiinţifice, cunoaşterea realizărilor din domeniul tematic abordat şi, nu în ultimul rând, identificarea unor soluţii la problemele actuale cu care se confruntă societatea”. Au fost abordate „priorităţi ştiinţifice, tehnologice şi industriale, naţionale şi internaţionale în dezvoltarea servomotoarelor fără perii; centenarul electronicii româneşti; istoria echipamentelor de acţionare a motoarelor electrice din structura instalaţiilor de foraj realizate în România; istoria industriei de acumulatoare din România; echipamente de tracţiune electrică urbană”. Au fost prezentate contribuţii româneşti în domeniu, exemple de materiale magnetice cercetate în ICPE/ ICPE-CA impuse în dezvoltarea produselor din industria electrotehnică, precum şi repere din istoria ideii de geometrie variabilă în aeronautică şi din istoria primelor xerografe româneşti. În acelaşi context s-a desfăşurat masa rotundă „Personalităţi ale ingineriei electrice între cele două războaie mondiale”.

DISTRIBUIȚI