Oportunităţile de business high tech deschise de laserul de la Măgurele – Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP) – au fost prezentate cu ocazia întâlnirii de lucru organizate de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) la sediul acesteia între cercetatori de la Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN HH) și reprezentanți ai mediului de afaceri. Au participat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu – președintele CCIB, dr. Mihai Ionescu – președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România (ANEIR) şi copreședinte al Consiliului de Export, Dragoş Şeuleanu – directorul executiv al Măgurele High Tech Cluster, care a transmis mesajul acad. Nicolae Zamfir, directorul general al IFIN HH şi director al ELI-NP, dr. Costică T. Mustață –  președintele Secțiunii Comerț a CCIB, vicepreședinte al Camerei bucureștene și vicepreședinte al ANEIR (foto CCIB).

A fost prezentată oferta rezultată din activitatea de cercetare de pe platforma de la Măgurele, concomitent cu exprimarea cererii comunității de afaceri, „cu scopul de a identifica proiecte care să conducă la creșterea productivității și competitivității, prin valorificarea rezultatelor muncii echipei ELI-NP (cel mai puternic laser din lume)”. Au participat reprezentanți ai unor companii și institute care activează în domeniile: industria aeronautică, materiale metalice; textile-pielărie; instalare, mentenanță, etalonări și verificări metrologice; comerț exterior; consultanță în afaceri; modelare numerică; protecția mediului; construcții; metale neferoase și rare.

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a subliniat: „Implicarea Camerei bucureștene în acest proiect este firească, prin prisma preocupărilor noastre constante din ultimii 10 ani, de apropiere a mediului de afaceri de mediul academic și de cercetarea științifică”.

Este de reamintit că „în toamna anului trecut, la inițiativa ANEIR, în parteneriat cu CCIB, a fost lansat Proiectul de colaborare între mediul de afaceri și cercetătorii laserului de la Măgurele, cu scopul de a transpune în produse și servicii noi sau îmbunătățite rezultatele cercetărilor științifice de la respectivul laser și de la Institutul de Fizică Atomică, cu destinație prioritară către export. Acest proiect este coordonat, din partea mediului de afaceri, de dr. Costică T. Mustață”.

DISTRIBUIȚI