Modificarea Legii 335/2007 a camerelor de comerț face obiectul unei serii de întâlniri între exponenți ai Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și ai Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR). La prima rundă au participat dr. ing. Costică T. Mustață, președintele CCIB, Mihai Daraban, președintele și Ovidiu-Ioan Silaghi, secretarul general al CCIR. Au fost abordate subiecte precum „creșterea importanței, locului și rolului camerelor de comerț și industrie județene și a municipiului București ca reprezentanți legitimi ai mediului de afaceri în actualul context economico-social național și internațional, inclusiv a tendințelor de descentralizare a activității economice, implicarea atât a Camerei Naționale cât și a camerelor județene și municipiului Bucurețti, în promovarea ofertei românești în străinătate, punerea în valoare, cu sprijinul CCIR, al CCIB și al celorlalte camere de comerț, a celui mai important organizator de târguri și expoziții din România – Romexpo, modalitățile de susținere a antreprenoriatului autohton de către camerele de comerț, precum și oportunitatea creării, la nivelul sistemului cameral, a unei baze de date cuprinzând agenții economici care operează în țara noastră”.

Cele două Camere „apreciază că actul normativ menționat cuprinde o serie de prevederi care astăzi nu mai corespund realității, intereselor comunității de afaceri și ale camerelor de comerț și industrie și consideră necesară amendarea acestuia. În ceee ce privește principalele modificări propuse, chiar dacă există puncte de vedere diferite, se manifestă o disponibilitate reală a reprezentanților celor două organizații pentru un dialog pragmatic și constructiv”.

CCIB consideră că „amendamentele aduse Legii 335/2007 a camerelor de comerț trebuie să fie în concordanță cu tendinţele manifestate pe plan internaţional şi în beneficiul destinatarilor finali, adică al oamenilor de afaceri. Totodată, Camera bucureșteană își exprimă întreaga disponibilitate de a continua dialogul pe această temă, importantă nu numai pentru camerele de comerț, ci și pentru mediul de afaceri, în ansamblul său”.

DISTRIBUIȚI