În contextul sesiunii pe luna februarie a Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic a Senatului României desfăşurate la sediul Prefecturii Bistrița-Năsăud (foto MAP), ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneş, a anunţat noi măsuri privind paza pădurilor: „O prioritate a actualei guvernări este asigurarea pazei pădurilor. Astfel, s-au demarat proceduri prin care să fie preluate în pază terenurile forestiere cu proprietar necunoscut. S-au implementat scheme de ajutor prin care statul finanțează paza pădurilor pentru proprietăți mai mici de 30 de hectare. Până la această dată, au fost identificate circa 350.000 de hectare de pădure fără pază și au fost preluate în pază 90.000 de hectare”.

Referitor la unele acte normative în domeniul silvic, ministrul a precizat că „Ministerul Apelor și Pădurilor, prin măsurile luate, a reușit să deblocheze situața privind punerea pe piață a lemnului și asigurarea lemnului de foc necesar încălzirii locuințelor” şi a accentuat că pentru a asigura „prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuințelor populației”, a fost instituit un volum minim de lemn destinat încălzirii locuințelor de 1 milion de metri cubi/an, pe care trebuie să-l pună la dispoziție RNP–Romsilva: „Este o măsură de siguranță, pentru a ne asigura că administratorul pădurilor statului asigură lemnul de foc populației și nu pățim ca în alți ani, când au fost sincope în aprovizionarea cu lemn de foc a populației”. Regulamentul de valorificare a mesei lemnoase a fost aprobat prin HG 55/2019 și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, cu sublinierea că prin regulament „a fost reglementat modul în care sunt încheiate parteneriate între autorităţile locale şi ocoalele silvice în vederea punerii la dispoziţia populaţiei a lemnului de foc din proprietatea publică. A fost clarificată situaţia lemnului oferit spre vânzare populaţiei care nu a fost achiziţionat de aceasta. De asemenea, s-a simplificat modul de valorificare pentru UAT-uri, dar și procedura de înștiințare a operatorilor economici cu datorii. S-au instituit proceduri clare și simple pentru negociere, în ceea ce privește vânzarea masei lemnoase pe picior; s-a instituit dreptul de preemţiune pentru industria mobilei și s-a asigurat transparența procesului de valorificare a masei lemnoase”.

Ministrul Ioan Deneş a mai anunţat că este în lucru propunerea legislativă de modificare a Statutului personalului silvic: „Prin prezentul proiect se operează modificări ale Statutului personalului silvic, urmărindu-se corelarea acestuia cu actualele reglementări şi cu realităţile derivate din evoluţia domeniilor de activitate în care funcţionează personalul silvic”.

DISTRIBUIȚI