O măsură concretă într-un context de scenarii: Ministerul Educației și Cercetării transferă din bugetul propriu pe anul 2020 către bugetele locale suma de 31.269.000 de lei „pentru lucrări de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat”. Decizia a fost aprobată în ședință de guvern. Suma se regăsește în bugetul ministerului, la capitolul Cheltuieli de capital, titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice. Beneficiare, subliniază ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, 375 de unități de învățământ cu grupuri sanitare în curte, fără apă curentă și fără canalizare.

Ministerul Educației și Cercetării informează că din suma totală, „17.000.000 de lei se vor aloca în vederea continuării lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurării cu utilități a 272 de unități de învățământ preuniversitar, finanțate în anul 2019 (prin HG nr. 363 și HG nr. 674), dar ale căror lucrări nu au fost finalizate la sfârșitul anului trecut. Alte 14.269.000 de lei sunt destinate finanțării lucrărilor de amenajare a unor grupuri sanitare, precum și asigurării cu utilități a acestora, în 103 unități de învățământ preuniversitar de stat, care nu dispun de grupuri sanitare conforme”. Banii „se transferă către bugetele locale, prin intermediul inspectoratelor școlare județene. Ulterior, autoritățile locale, pe raza cărora funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat nominalizate, au obligația de a-și actualiza bugetele locale cu sumele aferente, astfel încât să poată demara procedurile de amenajare a grupurilor sanitare la unitățile de învățământ beneficiare. Procedurile privind achiziția lucrărilor de investiții, încheierea și derularea contractului de lucrări intră în sarcina autorităților locale. Consiliile locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor repartizate. În situația în care, la sfârșitul anului 2020, vor exista fonduri neutilizate, acestea vor fi virate către bugetul de stat”.

DISTRIBUIȚI