Ghidurile solicitantului pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 au suferit unele modificări. Aceste modificări vizează condiţiile generale şi axele 3 şi 5. Documentele modificate sunt: Ordinul nr.2735/13.10.2013 privind aprobarea Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 – Condiţii Generale; Ordinul nr.2739/13.10.2013 privind aprobarea Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 – Condiţii Specifice – 3.1A Reabilitarea termică a clădirilor de locuinţe; Ordinul nr.2737/13.10.2013 privind aprobarea Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 – Condiţii Specifice – 5.1 Conservarea, protejarea patrimoniului cultural; Ordinul nr.2738/13.10.2013 privind aprobarea Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 – Condiţii Specifice – 5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban.
Un exemplu de modificare este cea potrivit căreia „pentru beneficiarii de drept public, cererea de finanţare, inclusiv anexele acesteia, va fi ştampilată cu ştampila instituţiei pe fiecare pagină în parte”, cu sublinierea că „modul de prezentare a documentelor poate conduce la respingerea proiectului”. În acelaşi timp, o altă modificare, privind apelurile competitive, este cea potrivit căreia „proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte în care au fost depuse inițial, cu condiția respectării termenului limită. Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară”. De asemenea, există modificări privind data și ora de închidere a depunerilor de proiecte, care devin: P.I. 3.1A Reabilitare blocuri – 16.11.2016, până la finalul programului de lucru al ADR-ului; P.I.5.1 Monumente istorice – 25.11.2016, până la finalul programului de lucru al ADR-ului; P.I. 5.2 Reabilitare urbană – 25.11.2016, până la finalul programului de lucru al ADR-ului.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti –Ilfov (ADRBI) anunţă că până la 22 octombrie 2016 pe Axa Prioritară 3 – Eficienţa energetică 3.1 A Clădiri rezidenţiale (cu valoarea alocată de 83,46 milioane euro) au fost depuse 49 de proiecte (cu valoarea solicitată de 198.932.450,93 lei) şi au fost respinse 27 de proiecte (cu valoarea solicitată de 131.118.365,82 lei); pe Axa Prioritară 5 – Patrimoniu cultural şi mediul urban 5.1 Monumente istorice (cu valoare alocată de 26,06 milioane euro) a fost depuns un proiect (cu valoarea solicitată de 8.858.147,30 lei).
ADRBI a prezentat realizări, experienţe, bune practici ale beneficiarilor la Parlamentul European de la Bruxelles, în Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor 2016 (foto).