Ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie, lansează un apel către mediul privat, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai industriilor, stakeholderi, invitându-i să contribuie la „Școala SMART – Școală Modernă, Accesibilă, bazată pe Resurse și Tehnologii digitale, care să asigure accesul la o educație incluzivă și de calitate pentru toți copiii”. Apelul se înscrie în contextul lansării de către Ministerul Educației și Cercetării a consultării publice pe tema proiectului de Strategie privind digitalizarea educației din România:

Apel la o acțiune comună privind digitalizarea educației

Este momentul în care societatea românească, alături de Ministerul Educației și Cercetării, poate contribui la o școală SMART – Școală Modernă, Accesibilă, bazată pe Resurse și Tehnologii digitalecare să asigure accesul la o educație incluzivă și de calitate pentru toți copiii.

După cum cunoașteți, am lansat un proces de consultare publică pentru realizarea proiectului Strategiei privind digitalizarea educației din România.

Îmi doresc să realizăm împreună un document programatic, pe termen mediu și lung, cu adevărat inovator, care să poată fi pus în practică în cel mai scurt timp.

Modul în care companiile din mediul privat, organizațiile neguvernamentale, reprezentanții industriilor și ai companiilor, precum și stakeholderii au venit în întâmpinarea nevoii de formare/dezvoltare a competențelor digitale ale profesorilor încă de la debutul pandemiei de Covid-19 au reflectat, încă o dată, importanța unei cooperări publice-private pentru viitorul copiilor noștri, pentru integrarea acestora în dinamica pieței muncii dominate de utilizarea tehnologiei digitale.

Vă propun un dialog deschis pe următoarele teme relevante, incluse în designul acestei Strategii: competențe digitale pentru elevi și studenți, educația digitală pe întreg parcursul vieții, formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală, infrastructură și resurse tehnologice digitale, conectivitate, resurse educaționale deschise, curriculum școlar pentru meserii emergente, securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT, cu posibilitatea includerii de noi teme subsecvente digitalizării educației.

Consultarea publică online, în desfășurare pe site-ul www.smart.edu.ro, reprezintă o componentă esențială care va constitui punctul de plecare pentru dezbaterile care vor avea în loc în următoarea perioadă.

Vă asigur de toată implicarea mea în acest proiect și vă invit, pe fiecare dintre dumneavoastră, să fiți parte la această acțiune comună privind digitalizarea educației pentru viitorul copiilor noștri!

                                                                            Monica Cristina Anisie, ministru

DISTRIBUIȚI