Executivul a aprobat la inițiativa Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) actualizarea valorii standardelor de cost pentru serviciile sociale adresate categoriilor vulnerabile de beneficiari: copii, adulți cu dizabilități, persoane vârstnice îngrijite în instituții sau la domiciliu și victime ale violenței domestice:
– copiii cu dizabilități din casele de tip familial – de la 33.955 de lei pe an la 65.119 lei pe an 

– copiii fără dizabilități din casele de tip familial – de la 25.955 lei pe an la 42.410 lei pe an 

– adulții cu dizabilități găzduiți în centrele de îngrijire și asistență (CIA) – de la 33.828 lei pe an la 66.852 lei pe an 

– persoanele vârstnice dependente, îngrijite în servicii rezidențiale – de la 23.784 lei pe an, la 50.554 lei pe an.

Elemente de noutate care contribuie la creșterea calității serviciilor sociale furnizate:

– stabilirea valorii cheltuielilor aferente echipelor mobile care oferă servicii de abilitare și reabilitare la domiciliu copiilor cu dizabilități

– diferențierea valorii cheltuielilor efectuate pentru adulții cu dizabilități pe tipuri de locuințe protejate, în funcție de gradul de autonomie al acestora

– diferențierea valorii cheltuielilor efectuate în serviciile rezidențiale pentru vârstnici, în funcție de gradul de dependență al acestora

– crearea cadrului legal necesar pentru stimularea externalizării serviciilor sociale către furnizorii privați de servicii sociale acreditați.

Impactul financiar al măsurilor este de 607.172.000 lei.

Ultima modificare a standardelor minime de cost data din 2015.

  

DISTRIBUIȚI