Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunţă că de la 1 iulie a.c. intră în vigoare noul contract colectiv de muncă, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă București sub nr.168/22.05.2019, cu valabilitate de 24 de luni. Pe marginea contractului, Romsilva subliniază: „Întrucât angajații reprezintă cea mai importantă resursă a companiei, negocierile purtate de factorii decidenți ai Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și ai Federației Sindicatelor Silva, au vizat în mod deosebit politica de responsabilitate socială față de angajați, astfel că forma actuală a Contractului Colectiv de Muncă îndeplinește criterii esențiale precum: accesul echitabil la formare profesionala si dezvoltare, asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos,  rezolvarea satisfăcătoare a conflictelor de muncă sau a reclamațiilor, echitate și non-discriminare. Un alt factor inedit în noul Contract Colectiv de Muncă este adoptarea conceptului de telemuncă prin care salariații Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, își pot îndeplini, în mod regulat și voluntar, atribuțiile specifice funcției sau pe care o dețin, în alt loc decât locul de munca organizat de angajator. Contractul Colectiv de Muncă a fost transmis către salariații Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva pentru luare la cunoștință și pentru punere în aplicare a prevederilor acestuia”.

Romsilva precizează că „are un număr de aproximativ 16.500 de angajați care își desfășoară activitatea în cadrul a 41 direcții silvice județene, cu 313 ocoale silvice, precum și în cadrul a 16 herghelii de stat și unui muzeu cinegetic localizat în Posada”.

DISTRIBUIȚI