„Pădurile și educația. Activitatea silvicultorilor în dezvoltarea și apărarea pădurilor – mijloc de educare în spritu respectului față de pădure” a fost genericul sub care a fost celebrată ediţia din acest an a Zilei Internaționale a Pădurilor (21 martie). Organizatori au fost Ministerul Apelor şi Pădurilor, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Federația Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, Confederația „Consilva”, Confederația Sindicală Națională „Meridian”. Cadrul reuniunii a fost asigurat de Biblioteca Academiei Române. Au participat specialiști din România, Ungaria și Turcia, profesori universitari, cercetători și reprezentanți ai mediului academic, membri de sindicat și ai organizațiilor profesionale, precum și specialiști în silvicultură și educație forestieră. Ideea fundamentală a evenimentului, ca de altfel a unei părţi importante a activităţii specializate în domeniu, reliefată de ing. Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, a fost aceea de intensificare a obligaţiei profesionale de educare a tinerei generaţii în spiritul dragostei şi al grijii pentru pădure. Educaţia pentru ocrotirea pădurii, a spus directorul general al Romsilva, le poate reda copiilor, tinerilor sentimentul apartenenţie la un mediu natural care altfel poate fi pierdut.

Paduri (2)

Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a subliniat că „factorii decizionali ai prezentului doresc educarea tinerelor generații astfel încât, de la cele mai fragede vârste, acestea să conștientizeze importanța și rolul pădurii pentru sănătatea oamenilor, pentru siguranța mediului în care trăim, a tuturor viețuitoarelor și, nu în ultimul rând, pentru viața planetei Pământ” şi a adresat îndemnul ca fiecare dintre noi, aflându-ne în Luna Plantării Arborilor (15 martie-15 aprilie), „să ne arătăm iubirea față de pădure plantând măcar un arbore”.

Deputatul Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură și Industrie Alimentară din Camera Deputaţilor, a adus un elogiu silvicultorilor.

„Pădurarul trebuie să rămână un membru important al comunităţii”, a subliniat Ion Popescu, preşedintele Confederaţiei Sindicale Naţionale „Meridian”.

În acelaşi timp, ing. Suilviu Geană, liderul Federației Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, a adus în discuţie cerinţa apărării pădurii în faţa unor intervenţii legislative cu efecte negative în plan economic şi social.

Ing. Marian Stoicescu, preşedintele Confederației „Consilva”, a pledat pentru unitatea şi solidaritatea silvicultorilor europeni în apărarea fondului forestier.

Dr. ing. Ovidiu Badea, membru corespondent al Academiei Române, a evocat personalităţi şi momente de referinţă din istoria ştiinţei şi a şcolii româneşti de silvicultură, cu o tradiţie de un secol şi jumătate.

Ing. Gheorghe Gavrilescu, preşedintele Societăţii „Progresul Silvic”, a atras atenţia asupra acţiunilor de despădurire şi a apreciat că, sub influenţa schimbărilor climatice, va trebui schimbată structura unor păduri.

Ing. Ştefan Neagu, liderul sindicatului „Marin Drăcea”, a reamintit adevărul potrivit căruia „Societatea cere din ce în ce mai mult de la pădure. Pădurea nu se schimbă, pădurea evoluează”.

Președintele Asociației Administratorilor de Păduri, ing. Adrian Crețu, a lansat propunerea creării în Ministerul Apelor şi Pădurilor a unui departament de educaţie pentru cunoaşterea şi cultivarea pădurii.

„Educaţia pentru natură va genera armonie în societate”, a accentuat președintele Federației Sindicatelor din Ocoalele Silvice Private „Carpatisa”, Vasile Alexa.Paduri1