Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a lansat proiectul „Pașaport de Export” (www.pasaport-export.ro), pentru „îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare/export al angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest, fiind finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”. Proiectul este implementat în perioada februarie 2020-august 2021. Manager de proiect este Oana Mihaela Bara. Prin acest proiect, „cel puțin 400 de angajați vor dobândi competențe suplimentare cu privire la activități de internaționalizare / export si cel putin 40 de IMM-uri vor fi ajutate sa introduca programe de invatare la locul de munca pentru angajatii proprii”. Ca partener în proiect, Google va contribui la digitalizarea activităților de internaționalizare ale firmelor prin cursuri de formare continuă și prin elaborarea Ghidului exportatorului, definit ca „un instrument care va descrie parcursul optim de urmat de o întreprindere pe termen lung pentru maximum de competitivitate în activitățile de export și va permite celor 40 de întreprinderi care îl vor implementa să își poată instrui personalul actual și viitor în vederea eficientizării la maximum a activităților de export”.  

DISTRIBUIȚI