Guvernul a aprobat, la iniţiativa Ministerului Apelor şi Pădurilor, amplasamentele perdelelor forestire de protecție pentru autostrada A2 (foto) în județul Constanța, pe raza localităților Medgidia, Ciocârlia și Murfatlar (valoare totală 4.479.551 lei, suprafață de împădurit 28,1850 ha), precum și pe raza localităților Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar și Valu lui Traian (valoare totală 3.065.450 lei, suprafață de împădurit 18,4080 ha).

Prin hotărâre de guvern, au fost aprobate „amplasamentul lucrărilor, sursa de finațare, declanșarea procedurii de expropriere, lista proprietarilor cunoscuți, sumele individuale cuvenite poprietarilor și termenul în care sumele individuale aferente despăgubirilor se virează proprietarilor”.

Ministerul Apelor şi Pădurilor precizează că „Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a fost declarată expropriator în numele statului român și unitate contractantă pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație, prin Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție și Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică și preluarea în administrare de către RNP Romsilva a suprafețelor de teren necesare realizării perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație va conduce la îmbunătățirea standardelor de mediu, precum și la diminuarea riscurilor majore, contribuind totodată la îndeplinirea angajamentelor României privind protecția mediului, ca stat membru al Uniunii Europene. Realizarea acestor proiecte va diminua și preveni producerea fenomenelor de depozitare a zăpezii pe partea carosabilă a autostrăzii A2 care, pe timp de iarnă, devine din aceste motive, impracticabilă și va conduce, de asemenea, la îndeplinirea Programului național al perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale. În 2018, Ministerul Apelor și Pădurilor, prin RNP Romsilva, va constitui 100 ha de perdele forestiere pentru protecția autostrăzilor și a drumurilor naționale”.