Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) face mai multe aprecieri, comentarii și propuneri față de proiecte ale unor reglementări în domeniul muncii.

Referitor la proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 prin introducerea unei noi instituţii juridice, „munca flexibilă” sau „kurtzarbeit”, odată cu afirmarea susţinerii pentru iniţiativa Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, CNIPMMR propune următoarele completări ale proiectului de ordonanţă:

1. Pentru o mai mare claritate asupra conținutului şi asupra măsurilor ce urmează a fi adoptate, să se specifice în titlul actului normativ că acesta reglementeză „munca flexibilă” sau „kurtzarbeit”;

2. Prin instituirea sistemului de „muncă flexibilă” angajatorul să aibă posibilitatea reducerii programului de muncă şi să poată dispune repartizarea inegală a normei de muncă reduse;

3. Decizia de modificare a timpului de muncă, a modului de repartizare a acestuia pe zile şi, respectiv, a salariului să se comunice salariatului cu cel puţin 10/15 zile anterioare producerii modificării;

4. Angajatorul să aibă posibilitatea informării și consultării direct cu salariatul, cu privire la intenţia de reducere unilaterală a timpului de muncă, acolo unde nu există sindicat reprezentativ sau reprezentanţi ai salariaţilor desemnaţi;

5. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale să clarifice în cuprinsul ordonanţei dacă îndemnizaţia pentru reducerea programului de muncă se achită de către angajator odată cu drepturile salariale, ulterior urmând să-i fie decontată de către instituţiile abilitate, sau va fi virată salariatului după ce angajatorul face dovada achitării salariului corespunzător normei de muncă reduse;

6. Reducerea termenului de aprobare a Hotărârii Guvernului privind normele de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă de la 60 de zile la 10 zile.

Referitor la proiectul OUG privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate zilierilor, angajaților sezonieri și celor care au lucrat în sistem telemuncă, CNIPMMR își afirmă susținerea față de iniţiativa guvernului și propune următoarele completări în sprijinul întreprinzătorilor:

1. Suma de 2.500 lei să fie acordată şi microintreprinderilor cu asociat unic, fără angajaţi, deoarece toţi antreprenorii în această perioadă pentru a-şi susţine activitatea au fost nevoiţi să se mute în on-line şi să utilizeze mai mult tehnologia informaţiei;

2. Valoarea de 2.500 lei să poată fi decontată şi de IMM-urile care fac dovada că în perioada stării de urgenţă din anul 2020 au lucrat în regim de telemuncă şi au achiziţionat echipamente de tehnologia informaţiei necesare desfăşurării activităţii în regim telemuncă;

3. Sprijinul financiar mai sus menţionat să poată fi utilizat şi în scopul achiziţionării unei semnături electronice calificate, precum şi a serviciile prevăzute în pachetului digital propus de CNIPMMR în cadrul programului Tech Nation, care cuprinde un site de prezentare a activităţii şi soft pentru gestionarea datelor.

DISTRIBUIȚI