O premieră deosebită sub aspect ştiinţific, într-un domeniu în plină expansiune – Internet of Things (IoT)/ “Internetul lucrurilor” – o constituie cartea „ESP32 Programming for the Internet of Things”, de prof. univ. dr. Sever Spânulescu, rectorul Universității Hyperion. Lucrarea este prima carte de profil apărută în România, dedicată „celei mai noi apariţii de succes în arena IoT, microcontrolererul WiFi Esp32”, utilă specialiștilor în IT, studenților şi masteranzilor la automatica, informatică aplicată, fizică, tuturor pasionaţilor în domeniu.

Actualitatea cărţii este susţinută de faptul că „în ultimele decenii, din ce în ce mai multe obiecte din industrie, comerț, infrastructură și chiar consum au fost dotate cu diverse aplicații de automatizare, electronică și informatică, care includ deja procesoare cu un grad de inteligență în creştere. Tot mai multe dintre aceste subsisteme au fost interconectate, în special în mediul industrial, schimbând informații și îmbunătățind considerabil productivitatea prin astfel de comunicații de la mașină la mașină (M2M). În același timp, rețeaua globală de comunicații – Internetul – a crescut și s-a dezvoltat, conectând dispozitive desktop, laptop, tablete, dispozitive smartphone, destinate în special utilizatorilor umani. Următorul pas a fost, desigur, fuziunea tuturor acestor schimburi de informații într-un nou nivel – Internetul Lucrurilor – IoT. Prin aceasta, dispozitivele inteligente au căpătat acces la comunicaţiile globale prin intermediul Internetului, iar utilizatorii umani au căpătat acces la monitorizarea și comandarea acestora de la orice distanță. Conform statisticilor, începând cu anul 2009 numărul dispozitivelor cu acces la Internet l-a depăşit pe cel al utilizatorilor umani şi continuă să crească accelerat. Se estimează că numărul componentelor IoT va ajunge la 12 trilioane în 2030, ceea ce va genera probabil o a patra revoluție industrială, numită deja „Industry 4.0”, o sarcină uriașă, care necesită specialiști cu înaltă calificare și soluții simple, cât mai puțin costisitoare. Lucrarea de faţă face o prezentare cursivă, practică, a utilizării celei mai noi apariţii de succes în arena IoT, microcontrolererul WiFi Esp32, permiţând calificarea rapidă şi independentă a celor care au deja cunoștințe clasice de IT și doresc să performeze in acest domeniu”.

Cartea în format print și în format eBook poate fi cumpărată de pe Amazon – amzn.to/2QuoUe7 și Lulu – bit.ly/2RXnIww.

DISTRIBUIȚI