Prof. univ. dr. Dumitru Miron (foto ASE) este noul președinte al Senatului Universitar al Academiei de Studii Economice din București, ales prin votul exprimat de cei 94 de membri prezenți. A candidat de asemenea prof. univ. dr. Paul Pocatilu.

Dumitru Miron

Prof. univ. dr. Dumitru Miron este cadru didactic la catedra de Relații Economice Internaționale din 1983. A îndeplinit funcțiile de prodecan, decan (2012-2016) al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, prorector al ASE (2000-2012), secretar de stat la Ministerul Educaței și Cercetării (2005-2007), președinte al Comisiei de guvernanță universitară a Senatului ASE (2016-2020), membru sau președinte al unor comisii naționale de profil, expert în proiecte strategice de reformă a învăţământului superior.

În funcția de cancelar a fost ales prof. univ. dr. Paul Pocatilu, propus de președintele Senatului Universitar al ASE și votat în unanimitate.

DISTRIBUIȚI