Fondul Proprietatea („Fondul”) a publicat astăzi rezultatele financiare pentru primele trei luni ale anului 2022 și face următoarele precizări:

  • Prețul acțiunilor Fondului a înregistrat o performanță puternică în primele trei luni, ajungând la 2,11 lei, la 31 martie 2022, o valoare record care a determinat un discount de 4,26%, pe baza ultimului VAN disponibil la data calculului.
  • Profitul realizat de Fondul Proprietatea în primele trei luni ale anului 2022 a fost de 826,1 milioane de lei. Principalul factor care a contribuit la profitul înregistrat în primul trimestru al anului 2022 a fost reprezentat de câștigul net aferent participaților Fondului înregistrate la valoare justă prin contul de profit și pierdere în valoare totală de 821,2 milioane lei generat de actualizarea evaluării Hidroelectrica, net de evoluția negativă a prețului acțiunilor deținerilor listate ale Fondului (care provine în principal de la OMV Petrom SA).
  • La 31 martie 2022, VAN ajustată pe acțiune a fost cu 3,73% mai mare decât VAN pe acțiune la 31 decembrie 2021, de 2,2624 lei.
  • Creșterea mare a activelor lichide la 31 martie 2022 față de 31 decembrie 2021 se datorează intrărilor de numerar din cedarea parțială a participației Fondului la OMV Petrom SA (978,3 milioane Lei) și plății efectuate de  Ministerul Finanțelor la 1 februarie 2022 aferentă  acțiunilor neplătite deținute de Statul Român la Fondul Proprietatea (189,2 milioane Lei), net de ieșirea de numerar aferentă distribuirii dividendelor plătite acționarilor în februarie 2022 (320,6 milioane lei).
  • Creșterea netă a participațiilor de 821,2 milioane Lei în primele 3 luni ale anului 2022 s-a datorat în principal creșterii valorii participațiilor nelistate cu 883,5 milioane lei în urma procesului de actualizare a evaluării Hidroelectrica SA pe parcursul trimestrului, net de evoluția negativă a prețului acțiunilor OMV Petrom SA (numai pentru partea clasificată drept participație), cu un impact total de 49,0 milioane lei (scădere preț cu -5,8%).
  • Alte datorii au scăzut cu 78,2% față de 31 decembrie 2021 în urma plăților efectuate pentru a treia distribuție specială de dividende aprobate la 15 decembrie 2021 cu data plății la 18 februarie 2022.

Pentru informații mai detaliate despre rezultatele financiare pentru T1 2022 vă rugăm să consultați raportul de pe www.fondulproprietatea.ro  sau www.bvb.ro.


Situația poziției financiare

Milioane Lei31 mar 202231 dec 202131 mar 2022 vs. 31 dec 2021 (%)

NeauditatAuditat 
Numerar și conturi curente87,768,2
Depozite la bănci636,2347,4
Certificate de trezorerie93,4
Obligațiuni guvernamentale228,377,1
Participații13.398,912.577,7
Active imobilizate deținute pentru vânzare1.135,2
Alte active      207,10           0,3 
Total active 14.651,60  14.205,9 3,1%
Datorii        26,50         38,8 
Alte datorii        89,20       409,6 
Total datorii      115,70       448,4 -74,2%
Total capitaluri proprii 14.535,90  13.757,5 5,7%
Total datorii și capitaluri proprii 14.651,60  14.205,9 3,1%

Sursa: situațiile financiare IFRS

Source: IFRS financial statements

Situația rezultatului global 

Milioane LeiT1 2022NeauditatT1 2021Neauditat
Pierderi nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere (62,3)(5,3)
Câștiguri nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere 883,5 723,0
Câștiguri nete din alte active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere188,7(2,4)
Pierderi nete realizate din active imobilizate deținute pentru vânzare(157,0)
Venituri din dobânzi6,96,0
Alte venituri/(cheltuieli), nete*1,3
Venituri nete din activitatea operațională859,8722,6
Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere(20,8)(16,3)
Alte cheltuieli operaționale(12,9)(4,9)
Cheltuieli operaționale(33,7)(21,2)
Cheltuieli de finanțare
Profit înainte de impozitare826,1701,4
Cheltuiala cu impozitul pe profit
Profitul perioadei826,1701,4
Alte elemente ale rezultatului global
Total rezultat global aferent perioadei826,1701,4

Sursa: Situațiile financiare IFRS

* Alte venituri/(cheltuieli), nete includ în principal câștigurile/ (pierderile) nete din reevaluarea titlurilor de stat la valoare justă, câștigurile/ (pierderile) nete din diferențe de curs valutari și alte venituri/ (cheltuieli) operaționale.

DISTRIBUIȚI