Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și-a lansat viziunea și propunerile reunite într-un „Program de guvernare 2021-2024 al mediului de afaceri. România – hub antreprenorial și de tehnologie”, pornind de la concepția enunțată de președintele CNIPMMR, Florin Jianu, că obiectivele strategice și direcțiile dezvoltării economice a țării este normal să fie conturate de către mediul de afaceri, implicat direct în domeniu și cunoscător al specificului acestuia.

În esență, programul propune modalități, mijloace, forme de organizare instituțională, reglementări ca „sistemul economic să rămână funcțional și performant în perioada de criză declanșată de pandemia Covid-19 și după aceasta”, aceasta însemnând că „IMM-urile din România trebuie să crească mai mult și mai repede, prin susținerea primită din partea programelor cu funanțare din fonduri europene în special și în domenii care se regăsesc în economia viitorului; finanțarea întreprinderilor, în special microîntreprinderile și întreprinderile mici, care doresc să își schimbe obiectul de activitate sau să își dezvolte activitățile prezente și în mod deosebit prin digitalizarea afacerilor; susținerea angajaților pentru recalificare în domeniile economiei digitale și ale profesiilor bazate pe folosirea tehnologiei informației”.

Programul pornește de la măsuri instituționale și abordează aspecte privind programul România Tech Nation, sprijinirea și promovarea antreprenoriatului și inovării, parteneriatul public-privat, accesul la finanțare, stimularea creării de locuri de muncă în mediul privat, internaționalizarea, turismul, debirocratizarea, educația antreprenorială, robotica, legislația.

Documentul poate fi regăsit aici.

DISTRIBUIȚI