Camera de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), prin preşedintele dr. ing. Costică T. Mustață și RBC Business Chamber – Camera de Afaceri (RBC), prin președintele Paula Pîrvănescu, au semnat un protocol de colaborare. La evenimentul înscris „în sfera preocupărilor constante ale Camerei bucureştene de a contribui la internaționalizarea activității comunității de afaceri a Capitalei, cu accent pe promovarea și diversificarea exporturilor, precum și pe atragerea de investiții străine”, au participat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, secretar general al CCIB și dr. ing. Marius Viționescu, consultant RBC.

Cele două părţi anunță că pe baza protocolului „vor coopera în vederea organizării, în parteneriat, inclusiv în cadrul Palatului CCIB Business Centre, a unor forumuri de afaceri, workshop-uri, conferințe, activități de formare/perfecționare profesională, cu scopul de a încuraja și sprijini oamenii de afaceri în diverse domenii de activitate să-și crească competitivitatea și să-și internaționalizeze afacerile. Un alt obiectiv asumat de părți prin semnarea protocolului amintit vizează organizarea în comun de misiuni economice pe piețe de interes în vederea: promovării ofertei românești pe plan extern, atragerii de investitiții străine în România și, în actualul context internațional, relocării unor capacități de producție din Asia în țara noastră”.

Dr. ing. Costică T. Mustață subliniază: „România nu este acolo unde merită pe piețele internaționale. Obiectivul nostru este de a promova și susține comunitatea de afaceri românească pentru a fi cât mai prezentă pe piețele externe, utilizând toate instrumentele posibile. Lucrând împreună, cu deschidere și transparență, vom reuși să ducem la bun sfârșit proiectele pe care ni le propunem”.

La rândul său, Paula Pîrvănescu reiterează intersul de a dezvolta proiecte cu CCIB, punctând experiența în ceea ce privește activitatea de comerț exterior și accesarea de fonduri structurale și de coeziune. Referitor la internaționalizarea activității firmelor autohtone, remarcă oportunitatea de promovare a ofertei românești și prin intermediul reprezentanței CCIB de la Tanger, atât în statatele din zona Magrebului, cât și în alte țări din Africa.

Conducerile CCIB și RBC își exprimă „convingerea că printr-o bună conlucrare, prevederile acordului vor fi rapid puse în aplicare, fiecare manifestându-şi întreaga disponibilitate de a contribui la o mai corectă şi eficientă informare a mediului de afaceri”.

DISTRIBUIȚI