Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) beneficiază de o nouă recunoaştere academică la nivel global prin alegerea conf. univ. dr. Diana Iancu, decanului Facultății de Administrație Publică (foto SNSPA), ca membru cu drepturi depline în Grupul independent de experți al Consiliului Europei dedicat Cartei Europene a Autonomiei locale [Full Member of the Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government (GIE) for Romania].

În context, SNSPA apreciază nominalizare ca o reflectare a muncii, pregătirii și competențelor profesionale ale conf. univ. dr. Diana Iancu, precum şi a calităţii instituţionale de “furnizor pentru spațiul public național și european al programelor de formare, al know how-ului și al resurselor umane în aria științelor guvernării”.