Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a deschis campania de împăduriri de toamnă printr-o acţiune în Ocolul Silvic Brăneşti, subunitate a Direcţiei Silvice Ilfov. Au participat ing. Dragoș Ciprian Pahonțu, directorul general al Romsilva, ing, Cezar Răduță, directorul DS Ilfov, silvicultori localnici, elevi și cadre didactice de la Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru” din Brănești (foto).

Ing. Dragoș Ciprian Pahonțu a subliniat că, la nivel naţional, în actuala campanie, Romsilva are planificată regenerarea a 2537 de hectare fond forestier de stat: 1340 de hectare, regenerări naturale și 1233 de hectare, împăduriri. Vor fi plantaţi 4,1 milioane de puieți forestieri. Completări curente în plantații sunt prevăzute pe 207 de hectare, iar lucrări de refacere a plantațiilor se vor efectua pe 141 de hectare. În total, rogramul anual de regenerare a pădurilor de stat administrate de Romsilva, prevedere împăduriri pe o suprafață de 14.252 de hectare (8721 de hectare prin regenerări naturale, 5531 de hectare prin împăduriri), completări curente în plantații pe 2589 de hectare și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe 306 hectare. În campania de împăduriri de primăvară, Romsilva a regenerat 12.100 de hectare, reprezentând 84,9% din programul anual.