Regia Națională a Pădurilor – Romsilva derulează un proiect de reconstrucție ecologică în zona Copșa Mică, context în care a avut loc o acțiune de plantare a 400 de puieți de stejar, frasin și paltin pe 500 mp, reprezentând o completare a unei zone silvice pe care puieții plantați anterior nu s-au prins. Au participat Ioan Deneş – ministrul apelor și pădurilor, Gheorghe Mihăilescu – directorul general al Romsilva, Daniel-Constantin Coroamă – secretarul de stat pentru păduri, Ciprian Muscă – consilierul personal al ministrului pentru păduri, Adela Maria Muntean –  prefectul județului Sibiu, Robert Blaj – directorul Direcției Silvice Sibiu, Viorel Arcaş – senator de Sibiu, precum și locuitori din zonă (foto MAP).

Afectată de activitatea industrială cu profil chimic și de metalurgie neferoasă din perioada 1939-2008, zona Copșa Mică reprezintă, după cum a subliniat ministrul apelor şi pădurilor, „un exemplu elocvent al modului în care activitatea umană a bombardat mediul cu agenți poluatori, respectiv pulberi de metale grele. Dezastrul ecologic de la Copșa Mică trebuie să constituie un exemplu negativ, pe care omul trebuie să îl ia serios în seamă, astfel încât activitatea economică, cea industrială, să fie desfășurată într-un mod prietenos cu mediul înconjurător”.

Ministerul Apelor şi Pădurilor informează că „pentru refacerea zonei, până în prezent, Romsilva a plantat specii forestiere pe 802 ha de terenuri afectate de poluare din zona localității Copșa Mică, din care 254 ha în pădurile intens degradate, iar pe 548 ha s-au constituit perimetre de ameliorare. Până în prezent au fost plantați peste cinci milioane puieți, valoarea lucrărilor de reconstrucție ecologică ajungând la 1,25 milioane de euro. Aceste lucrări de reconstrucție ecologică din zona Copșa Mică nu au presupus doar plantarea de puieți forestier, ci și executarea unor lucrări complexe de stabilizare a terenurilor și de ameliorare a solurilor”.