Primul sediu social al Consorțiului European pentru Infrastructura de Cercetare (ERIC) care va opera în mod integrat infrastructura paneuropeană dedicată luminii extreme (ELI) va fi în România, pe platforma fizicii de la Măgurele în proximitatea a ceea ce pe cale de a reprezenta cel mai mare laser cunoscut până în prezent – Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP). Atribuirea acestei responsabilităţi privitoare la ELI – ERIC a fost hotărâtă la reuniunea Consiliului Competitivitate al Uniunii Europene (COMPET) desfăşurate la Bruxelles. La invitația comisarului european pentru cercetare Carlos Moedas, au participat delegații conduse de miniștrii cercetării din cele trei țări care construiesc și găzduiesc pilonii viitoarei infrastructuri: Republica Cehă – pilonul Beamlines (ELI-BL), Ungaria – pilonul Attoseconds (ELI-ALPS), România – pilonul Nuclear Physics (ELI-NP). România a fost reprezentată de o delegație condusă de ministrul cercetării și inovării Lucian Georgescu, formată din secretarul de stat Ciprian Preda, din Ministerul Cercetării și Inovării, Marius Piso, preşedintele Agenţiei Spaţiale Române (ROSA) și acad. Nicolae Victor Zamfir, directorul general al IFIN-HH, directorul ELI-NP.

Succesul este de apreciat inclusiv în condițiile competiției mai largi la nivelul UE pentru găzduirea instituțiilor europene.