Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Cercetării şi Inovării, a organizat a V-a sesiune de comunicări ştiinţifice a tinerilor olimpici (foto ICPE-CA). După cum anunţă organizatorii, “lucrările prezentate au atins aspecte precum: simulări ale unor procese de comutaţie specifice reţelelor energetice utilizând teoria circuitelor electrice şi a similitudinii, aspecte teoretice şi experimentale privind studiul motilităţii cu ajutorul cililor cu aplicaţii în domeniul microroboticii, studiul calităţii mediului prin măsurători de susceptibilitate magnetică, formularea problemei de nanofluidică şi a problemei electrice privind obţinerea de energie utilizând efecte electrocinetice şi membrane cu nanopori, microaccelerometre neconvenţionale pentru sistemele de ghidaj ale nanosateliţilor, elemente de calcul microelectromecanic privind structurile lipidice, studiul piciorului de insectă cu aplicaţii în microrobotică şi MEMS, aspecte privind electroterapia, roboţi cu caracteristici de monitorizare a obstacolelor”.

Reamintim că la ICPE-CA este activă o susţinută mişcare de cercetare desfăşurată de tineri prin centrul de profil „Alexandru Proca”.

DISTRIBUIȚI