Singurul hub de inovare digitală din regiunea București-Ilfov care funcționează exclusiv digital este Green Digital Innovation HUB (Green eDIH), cel mai important centru de excelență în digitalizare și inovare din regiune. Hub-ul își anunță înscrierea în Procedura națională de selecție pentru Rețeaua EDIH derulată de ADR (Autoritatea pentru Digitalizarea României).

Green eDIH se adresează asociațiilor, clusterelor, structurilor patronale, mediului academic, institutelor de cercetare și statistică, companiilor private de tip IMM și companiilor mari, autorităților locale și centrale, oricăror entități „care pot aduce plus valoare dezvoltării alerte și eficiente ulterioare, facilitând accesul acestora la toate resursele necesare pentru a implementa cu succes transformarea digitală prin inovare și transfer de cunoștințe avansate”.

Înscrierea noilor membri din regiunea București-Ilfov se face exclusiv digital, prin aplicarea online pe website oficial: www.DIH.green.

Gabriel Munteanu

Gabriel MUNTEANU, președinte al Green Technology Cluster, Green eDIH Governor, subliniază: „Transformarea digitală înseamnă o mai mare concentrare asupra oamenilor și va trebui să pună în practică și să adauge valoare conceptelor e, de la eCitizen la eGovernment, pentru a crea un ecosistem al colaborării eficiente om-tehnologie. Credem cu tărie că, în contextul rețelelor interconectate ale viitorului digital, indispensabilele Supra-Specializării vor putea fi obținute doar prin dezvoltarea accelerată a competențelor digitale”.

Ca structură, hub-ul cuprinde:

Membri tehnologici (www.DIH.green/GreenTechMembers) – membrii Green Technology Cluster sunt implicit GreenTech Members si sunt reprezentanți exclusiv de companii private din domeniul tehnologiei informației care au know-how-ul și resursele de a genera, implementa și dezvolta sustenabil orice proiect complex legat de ultima tehnologie în domeniu, pornind de la faza de testare și până la implementarea globală.

Membri asociați (www.DIH.green/GreenAssociateMembers) – membrii asociați (GreenAssociate Members) sunt reprezentați de asociații, clustere, structuri patronale, instituții de tip universitate, institut de cercetare și/sau statistică, companii private, IMM-uri sau companii mari și orice entitate care poate aduce plus valoare dezvoltării alerte și eficiente ulterioare.

Membri beneficiari (www.DIH.green/GreenBeneficiaryMembers) – membrii beneficiari (GreenBeneficiary Members) sunt autorități publice centrale și locale, precum și orice instituție publică sau privată care nu se poate implica activ ca membru asociat, însă poate deveni beneficiarul inovației si serviciilor de consultanță, audit, dezvoltare, implementare și inovare verde realizate de ceilalți membrii activi ai GeDIH. Astfel poate deveni o verigă importantă în ecosistemul digital ca membru care beneficiază de toate avantajele și rezultatele cercetării realizate în cadrul GeDIH, facilitând diseminarea în comunități locale, ca parte a studiilor de piață sau implementând în cadrul comunităților sociale pe care le reprezintă.

Parteneri (www.DIH.green/GreenPartners) – GreenPartners sunt entități Internaționale care pot aduce aportul direct și pot susține în cel mai eficient mod strategia de dezvoltare a digitalizării în România din poziția de partener global de tehnologie, dispuși să susțină transferul de know-how și diferite programe deja dezvoltate la nivel global ca parte a strategiei comunitare. Astfel, vor putea ajuta la dezvoltarea viitorului centru de excelență în digitalizare, inovare și cercetare-dezvoltare aplicate pe domeniile de interes ale unui DIH, bazate pe o strânsă cooperare și transparență între autoritățile publice și mediul privat.

Green eDIH își definește misiunea prin „a asigura un ecosistem de inovare digitală bazat pe tehnologiile verzi (eco-friendly) pentru economia privată și administrația publică din regiunea București-Ilfov”. Viziunea și-o bazează „pe ambiția de a transforma modul de operare al actorilor implicați în mediul public și cel privat, prin sprijinul acordat acestora în procesul de adoptare a celor mai noi tehnologii (AI, ITS, HPC, Smart City, Digitalizare, Securitate Cibernetică, Matchmaking, Big Data, Aeronautical Research, HighTech Legal), cu scopul de a se alinia la standardele europene în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și verde. Pentru a susține și a accelera inovația prin intermediul tehnologiilor digitale verzi, Green eDIH a creat din start cinci Programe Digitale care vor integra și extinde funcțiile  principale ale unui EDIH: GreenTech Academy, GreenTech Network, GreenTech Starter, GreenTech Policy și GreenTech Projects”.

În plan european, reamintește Green eDIH, „centrele europene de inovare digitală (European Digital Innovation Hubs – EDIH) oferă acces la expertiză tehnică și experimentare, astfel încât, cei interesați să poată „testa înainte de a investi”. De asemenea, oferă servicii de inovare, consultanță pentru finanțare, formare și dezvoltarea competențelor necesare pentru o transformare digitală de succes. În contextul noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027, Comisia Europeană a propus un nou program de finanțare, dedicat, în exclusivitate, susținerii transformării digitale a economiei și societății europene. Programul Europa Digitală vizează îmbunătățirea competitivității UE la nivel internațional prin investiții importante în dezvoltarea capacităților strategice ale Uniunii, susținând dezvoltarea unor domenii cheie, precum inteligența artificială, calculul numeric de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitate cibernetică, competențe digitale avansate, digitalizarea administrației publice și interoperabilitate. Rolul centrelor europene de inovare digitală (European Digital Innovation Hubs – eDIH) este de a se asigura căcă soluțiile digitale inovatoare, bazate pe noile tehnologii, sunt integrate în activitatea curentă a companiilor și administrațiilor publice. Astfel, centrele de inovare digitală oferă posibilitatea de a experimenta și testa aceste tehnologii, pentru a le aplica în funcție de necesitățile specifice domeniului de activitate a fiecărei companii sau instituții din sectorul public”.

DISTRIBUIȚI