Primăria Sectorului 4 anunță că va susține financiar familiile cu venituri reduse sau rămase fără niciun venit în actualul context economc. Hotărârea de consiliu local (HCL) supusă aprobării de primarul Daniel Băluță prevede sprijin „pentru a acoperi cheltuieli de bază cum ar fi: alimente, medicamente sau produse igienico-sanitare”, cu precizarea că „ajutoarele de urgență vor fi acordate, conform aceleiași HCL, numai pentru perioada decretată ca fiind stare de urgență și vor fi virate în contul curent al titularului, după cum urmează: 500 de lei lunar pentru o persoană singură; 700 de lei lunar pentru familia cu un copil; 1.000 de lei lunar pentru familia cu doi sau mai mulți copii. Solicitările privind acordarea acestui tip de ajutor de urgență vor fi transmise online către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, însoțite de actele de identitate și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte încetarea raporturilor de muncă în timpul stării de urgență, precum și respectarea unor alte condiții cumulative precum: cel puțin unul dintre membrii familiei să nu poată beneficia de ajutor de șomaj; veniturile lunare să nu depășească 1.000 de lei pe membru de familie; să nu aibă altă surse de venit; să nu dețină depozite bancare mai mari de 1000 de lei”.

DISTRIBUIȚI