Ministerul Educației și Cercetării organizează din acest an universitar, pentru prima dată, studii universitare de master didactic la forma de învățământ cu frecvență. Pentru aceasta, a lansat proiectul „Start în carieră prin master didactic”, adresat celor care vor să urmeze o carieră în domeniu.

Proiectul este susținut cu foduri europene (valoare, 76.836.961,72 de lei), beneficiind de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.II., Obiective Specifice 6.7, 6.9, 6.10, Program pilot pentru Sprijinirea Formării Inițiale a Cadrelor Didactice pentru Învățământul Preuniversitar. Fiecare participant la program beneficiază de bursă lunară de studiu în valoare de 2.350 lei, pe întreaga perioadă a desfășurării programului.

Ministerul Educației și Cercetării caracterizează astfel programul: „Implementarea pentru prima dată în România a masteratului didactic a fost posibilă prin susținerea ministrului educației și cercetării, Monica Cristina Anisie, care a aplicat prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, aprobând prin ordin înființarea și organizarea programelor de master didactic. Astfel, cei 400 de masteranzi care vor să îmbrățișeze o carieră didactică s-au înscris la programul de studii universitare de master didactic, la forma de învățământ cu frecvență. În vederea desfășurării unei activități didactice viitoare de calitate, prin intermediul acestui proiect masteranzii își vor dezvolta abilități și competențe practice și vor participa, alături de cadrele didactice universitare, la un program de master modern și eficient. Mai mult decât atât, se vor consolida competențele didactice prin organizarea de cursuri de formare pentru 80 de cadre didactice din învățământul terțiar universitar cu o tematică ce include conținut educațional inovator și resurse de învățare moderne și flexibile. De asemenea, acest proiect are ca obiective îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar, diversificarea ofertelor educaționale, îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar. Acest program se încadrează atât în obiectivele strategice ale Ministerului Educației și Cercetării, venind în întâmpinarea necesității aplicării legislației naționale, cât și în recomandările documentelor de analiză europene”.

Universitățile care organizează programe de master didactic pe locuri subvenționate de la bugetul de stat în acest an universitar și numărul de locuri sunt: Universitatea Politehnica din București (50), Universitatea din București (50), Academia de Studii Economice din București (50), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (50), Universitatea „Ovidius” din Constanța (50), Universitatea din Craiova (50), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (50), Universitatea de Vest din Timișoara (50).

DISTRIBUIȚI