Subiecte de cercetare ale doctoranzilor şi tinerilor doctori în ştiinţe au un context de prezentare publică în termeni accesibili, în limba franceză, prin concursul „Teza mea de doctorat în 180 de secunde”. Organizatori sunt Institutul Francez din România şi Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală şi Orientală. Competiţia constă din prezentarea de către candidat în 180 de secunde, cu ajutorul unui singur diapozitiv, a rezultatelor cercetării sale doctorale „într-o manieră clară, ludică și convingătoare”. Concursul este definit ca „un foarte bun mijloc de popularizare a ştiinţelor, prin care publicul larg poate intra în contact cu diverse domenii de cercetare. În acelaşi timp, competiţia este şi un binevenit exerciţiu de comunicare publică pentru doctoranzi”.

Se pot înscrie la concurs candidații care urmează un program de doctorat în anul universitar 2019-2020 sau cei care au susținut teza de doctorat în cursul anului universitar 2018-2019, în cadrul unei instituții de învățământ superior din România. Înscrierile se fac până la 1 martie 2020, prin completarea formularului https://formulaires.auf.org/europe-centrale-et-orientale/ma-these-en-180-secondes-mt180-edition-2020-roumanie/. Vor fi acordate trei premii de către juriu și unul din partea publicului. Finala se va desfăşura la 6 mai 2020 la București. Laureatul/laureata va reprezenta România la finala internațională de la Paris, în octombrie 2020.

Câştigătoarea concursului naţional de anul trecut este Maria Larisa Nechita, doctorandă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, cu lucrarea de cercetare doctorală „Transferuri culturale, calitatea discursului și gestionarea greșelilor în interpretarea de conferință”.

DISTRIBUIȚI