În contextul centenarului Marii Uniri, Guvernul României, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, a aprobat Programului de investiţii în domeniul Culturii. Concret, este vorba despre alocarea sumei de 1 miliard de euro pentru implementarea programului prin contracte de finanţare multianuale.

Finanțarea vizează următoarele categorii de cheltuieli de investiții:

“a) achiziția de imobile monumente istorice și de bunuri culturale mobile clasate, prin exercitarea dreptului de preemțiune al statului, în condițiile legii;

  1. b) construirea de obiective culturale,reprezentând construcții cu destinație culturală sau în care se desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, se oferă servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie;
  2. c) realizarea de lucrări de intervenţie, reabilitare şi/sau modernizare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. d) realizarea de lucrări de intervenţie, reabilitare şi/sau modernizare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a obiectivelor culturale cum ar fi biblioteci, muzee, centre culturale, instituţii de spectacole sau concerte, și alte obiective cu destinație culturală”.

Beneficiari sunt: “autorităţile administraţiei publice centrale, inclusiv Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi instituțiile aflate în subordine, indiferent de sistemul de finanțare, și autorităţile administraţiei publice locale”.

George Ivașcu, ministrul culturii și identității naționale (foto), subliniază: ”Guvernul României a făcut astăzi un pas extrem de important în direcția corectă, ținând cont de necesitatea reglementării de urgență a asigurării fondurilor pentru protejarea monumentelor istorice care se află într-o avansată stare de degradare și pentru care există riscul semnificativ de a dispărea în timp scurt. Din păcate, ani mulți de dezinteres administrativ și politic ne-au adus în situația actuală în care, din cauza lipsei de fonduri, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale se află în imposibilitatea de a exercita dreptul de preemțiune cu privire la imobile monumente istorice și bunuri culturale mobile clasate, statul român pierzând astfel șansa de a achiziționa bunuri de valoare inestimabilă pentru patrimoniul său cultural. Guvernul României arată cu acest prilej că susține îmbunătățirea și modernizarea societății românești prin crearea unui sistem de priorități culturale, fiind absolut necesară dezvoltarea unui mecanism transparent și competitiv de achiziții care să înlesnească intrarea în patrimoniul național al creațiilor contemporane de valoare”.

De asemenea, Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, anunţă semnarea contractelor de finanțare a proiectelor „E-cultura: Biblioteca digitală a României” şi „Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate”, în valoare totală de peste 56 milioane de lei (aproximativ 12 milioane de euro).

DISTRIBUIȚI