ASPES, 20 de ani de știință, practică și experiență economică

Date:

ASPES – Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale s-a constituit în urmă cu 20 de ani, coagulând forță intelectuală și expertiză practică din mediul universitar, din cercetarea academică și din mediul de business. Astăzi, ASPES este recunoscută ca „o asociație profesionistă privată, nonprofit, nepartizană, dedicată înțelegerii mai bune a economiei și problemelor sale”. În mod constant, ASPES exprimă puncte de vedere, elaborează studii, organizează forumuri științifice, cicluri de conferințe sau participă în calitate de partener la astfel de evenimente, constituindu-se într-o voce autorizată și într-o sursă de inspirație bazată pe profesionalism pentru decidenții la nivelul statului, ca și pentru publicul larg.

Realizarea fundamentală a ASPES o reprezintă elaborarea unui model economic românesc în Uniunea Europeană, cu deschideri în aria globală, la orizontul anului 2040. Este o realizare complexă prin diversitatea formelor de abordare (dezbateri, lucrări de cercetare, sinteze, lucrarea publicată în volum), prin tematica economico-socială exhaustivă, precum și prin numărul, diversitatea și valoarea contributorilor.

Prezentăm un documentar al principalelor lucrări și evenimente realizate de ASPES până în prezent, în cei 20 de ani de activitate:

Studii, cercetări

Avantaje competitive ale industriei prelucrătoare din România și Uniunea Europeană, 2007

Reindustrializarea României. Politici și strategii, 2012

Să gândim dincolo de azi. Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România – Orizont 2040, 2021

 

Forumuri, conferințe, dezbateri

-„Reindustrializarea României. Mediul de afaceri. Finanțări”,
6-7 iunie 2013, Mamaia; în parteneriat cu revista Finanțe și Afaceri, cu sprijinul Ministerului Economiei

– „Fondurile europene 2014-2020. România: o nouă abordare”, 21 noiembrie 2013, București; în parteneriat cu revista Economistul, Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Primăria Municipiului București, sub egida Ministerului Fondurilor Europene

– „Piața financiară din România: supraveghere, dezvoltare și finanțarea eficientă a economiei”, 6-7 octombrie 2014, București; în parteneriat cu Banca Națională a României (BNR) și AGER, sub egida Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF)

– „Viitorul modelelor de business bancar: adaptarea la schimbare”, 26 mai 2015, București; în parteneriat cu AGER, Academia de Studii Economice din București, publicațiile Finmedia și Economistul; evenimentul, cu participare internațională, a reunit personalități ale mediului academic și ale practicii economice europene, precum acad. Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, Marcel Roy, secretar general al Asociației Europene a Băncilor Publice, Zdenek Tuma, fost guvernator al Băncii Naționale a Republicii Cehe, partener KPMG

– „Indicele pregătirii pentru schimbare – KPMG 2015. Concluzii pentru România”,
10 noiembrie 2015, București; în parteneriat cu KPMG și ASE București; evenimentul a fost parte a ciclului de conferințe KPMG „Rezultate ale cercetărilor strategice globale”

– „Piața de capital și finanțarea economiei”, 24 mai 2016, București; în parteneriat cu România Durabilă

– „Afaceri competitive bazate pe rezultatele cercetărilor științifice avansate”, 10 noiembrie 2016, Măgurele; în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), Măgurele High Tech Cluster (MHTC) și Primăria Măgurele; evenimentul a avut ca obiectiv expunerea oportunităților de cercetare și de business la înalt nivel tehnologic pe care le deschide sistemul de lasere și fascicol gamma ELI-NP

– „Modelul românesc în cadrul UE. Provocări – Oportunități – Priorități”, 23 mai 2017, București; în parteneriat cu AGER, ASE București și România Durabilă; forumul s-a desfășurat la Palatul Parlamentului, ca o prefigurare a unei abordări de amplitudine proiectată de ASPES, cu desfășurare multiplă și cu aprofundare pe durata unor dezbateri de durată

– „Canalul navigabil Marea Baltică – Marea Neagră, Gdansk – Galați”, 20 octombrie 2017, Galați; în parteneriat cu Consiliul Județean Galați, Primăria Municipiului Galați, Ekkou VP și Federația Patronală a Întreprinderilor Mici și Mijlocii Regiunea Sud-Est; o dovadă a deschiderilor ASPES către disponibilitățile mediului economic local, pentru valorificare în folosul interesului național

– „Contribuția agriculturii la viitorul model economic românesc”, 7 noiembrie 2017, București; în parteneriat cu ASE București și România Durabilă; reuniune cu o temă de larg interes și cu ecou amplu la momentul respectiv, privind agricultura, în interdependență cu industria alimentară și cu industria de utilaje și tehnică de profil, reuniune la care au participat profesioniști din mediul academic, mediul de business, cercetare, producție, autoritate guvernamentală pentru agricultură

– „Piețele financiare din România: Supraveghere, Dezvoltare și Finanțare, Eficientă a Economiei”, 31 mai 2018, București; forum financiar care a reunit competențe cu autoritate într-un ansamblu de domenii ale temei analizate: reglementare, supraveghere, bănci, investitori în piața de capital, antreprenori, societăți de investiții financiare, de asigurări și fonduri de pensii din România

– „Piața gazelor naturale – predictibilitate, concurență și liberalizare”, 21 mai 2019, București; în parteneriat cu România Durabilă; forumul s-a derulat sub patronajul Federației Patronale Petrol și a avut ca partener strategic OMV Petrom, iar ca parteneri, ASE București, Romgaz și Transgaz

– „Să gândim dincolo de azi, în dezvoltarea economică și socială a Constanței. Implicarea mediului universitar și a mediului de afaceri, alături de administrația publică, în eforturile de atingere a obiectivelor de dezvoltare durabilă a județului Constanța”, 20 mai 2022, Constanța; organizatori au fost ASPES Dobrogea și Universitatea Ovidius din Constanța

 

Ciclu de conferințe la 10 ani de la intrarea
României în Uniunea Europeană

 

Ciclul de conferințe având ca nuclee mediul universitar zonal. În ansamblu și, concomitent, particularizat, ciclul de conferințe s-a constituit într-o analiză aplicată asupra dezvoltărilor, ca și asupra ezitărilor și a eventualelor reconsiderări determinate de acumulările unei perioade suficient de întinse, încât să ofere, deopotrivă, retrospectivă și perspectivă:

– „10 ani de la intrarea României în UE! Prezent și perspective”, 15 noiembrie 2016, București; forum găzduit de ASE București, conceput ca un ciclu de analize și dezbateri după un deceniu de prezență în structurile europene și, totodată, în perspectiva următoarelor decenii

– „10 ani de la intrarea României în UE. Prezent și perspective”, 24 noiembrie 2016, Cluj-Napoca; în parteneriat cu România Durabilă, cu sprijinul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, ARIES Transilvania, Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca

– „România: al doilea deceniu în UE. Provocări. Oportunități. Priorități”,
14 martie 2017; Timișoara, în parteneriat cu Start-Up Nation, AGER, România Durabilă

– „România: al doilea deceniu în UE. Provocări. Oportunități. Priorități”,
23 martie 2017, Iași; ASPES în calitate de partener, organizator fiind Start-Up Nation

– „România: al doilea deceniu în UE. Provocări. Oportunități. Priorități”, 23-24 aprilie 2017, Bacău; în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, SIF Moldova, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, România Durabilă

– „Modelul economic românesc în cadrul UE. Provocări. Oportunități. Priorități”, 23 mai 2017, București; în parteneriat cu AGER, ASE București, România Durabilă; forum-prolog al dezbaterilor sistematice, dedicate elaborării argumentate pe baze științifice a unui model de perspectivă largă pentru sistemul economic, social, educațional, cultural românesc

 

Ciclu de dezbateri finalizat prin lucrarea Să gândim dincolo de azi.
Modelul economic românesc în Uniunea Europeană.
România – Orizont 2040

 

Pe durata elaborării lui, modelul economic românesc în orizontul anului 2040 s-a conturat în urma unei serii de dezbateri specializate, organizate în decursul a cinci ani, la Banca Națională a României, în universități, la Camera de Comerț și Industrie a României, la CEC Bank:

– „Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România – Orizont 2040. De ce este nevoie de un model economic în UE? Ce tip de economie vrem să avem în România începând cu al doilea deceniu de integrare în UE? Rolul statului în realizarea modelului economic românesc în UE”,
7 noiembrie 2018, București; evenimentul de lansare, în cadrul asigurat de Banca Națională a României (BNR), a unei serii de analize și dezbateri sub egida Academiei Române – Secția de științe economice, juridice și sociologie

– „Care sunt tendințele economice, tehnologice, educative, sociale și de mediu în lume, în UE și în țările învecinate? Cum vor influența progresele tehnologice economia mondială, economia europeană și economia națională?”, 8 decembrie 2018, București

– „Unde se află România din punct de vedere economic, social și managerial în UE în anul 2018? Analiza SWOT – puncte tari, puncte slabe. Ce avantaje are România? Amenințări și oportunități”,
15 ianuarie 2019, București

– „Analiza resurselor naturale, minerale, de mediu și financiare ale României la nivelul anului 2018. O prezentare a potențialului real al României din punctul de vedere al resurselor și o apreciere cu privire la modul de punere a lor în valoare din perspectiva România – Orizont 2040. Economia circulară”, 5 februarie 2019, București

– „Unde dorim să fie România în anul 2040 și cum ajungem acolo?”, 5 martie 2019, București

– „Finanțarea dezvoltării României în contextul noilor modele de finanțare a dezvoltării în Uniunea Europeană și în lume”, 17 mai 2019, București

– „Industrii ale prezentului și viitorului în România, bazate pe tehnologii la orizontul anilor 2040”, 11 iunie 2019, București

– „Industrii ale prezentului și viitorului în România, bazate pe tehnologii la orizontul anilor 2040”, 12 iulie 2019, București; partea a doua a abordării temei de largă abordare și cuprindere

– „Industrii ale prezentului și viitorului în România, bazate pe tehnologii la orizontul anilor 2040”, 30 iulie 2019, București; partea a treia consacrată temei, consacrată aprofundării și, în același timp, sugerării unor posibile deschideri

– „Competitivitatea economică a României. Zona UE și Zona Non-UE”, 28 august 2019, București; dezbaterea s-a desfășurat în cadrul oferit de Centrul de Perfecționare Profesională și Activități Sociale al BNR

– „Educația tinerei generații din perspectiva anilor 2040. Resurse de cercetare, creativitate și inovare”, 11 octombrie 2019, București; eveniment desfășurat într-o instituție de referință pentru sistemul educațional românesc –
ASE București

– „Zona montană – segment strategic major în ansamblul economico-social-cultural al României”, 15 octombrie 2019, București

– „Modelul economic Românesc – România 2040. Resursele energetice – valorificare superioară și rol în dezvoltarea economică a României”, 4 noiembrie 2019, București

– „Medicina nucleară în România. Prezent și viitor”,
26 noiembrie 2019, București

– „Piața gazelor naturale integrată în modelul economic românesc al anilor 2040”,
7 decembrie București

– „Relațiile economice internaționale ale României. Prezent și viitor”, 25 februarie 2020, București; eveniment găzduit de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR)

– Forumul Economic Național „Modelul economic românesc în Uniunea Europeană. România – Orizont 2040”, 23 iunie 2022, în parteneriat cu ASE București, AGER, Asociația Facultăților de Economie din România (AFER); evenimentul, găzduit de Aula Magna a ASE, a reprezentat abordarea pe o treaptă superioară, de sinteză și, în același timp, de perspectivă reconfirmată, a demersului inițiat în 2017, la împlinirea a 10 ani de la intrarea României în UE și derulat sub forma unui ciclu de dezbateri și analize până în februarie 2020, la declanșarea pandemiei de Covid-19. A fost lansată lucrarea care a încununat întregul demers – Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040, Editura Economică, București, 2021, 668 de pagini, coordonatori, dr. ec. Constantin Boștină, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Gheorghe Zaman (1942-2021); parteneri la elaborarea lucrării au fost Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Academia de Studii Economice (ASE) din București, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE) al Academiei Române, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Sisești” (ASAS), România Durabilă, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația Confederațiilor Patronale din România (ACPR), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

 Prezențe în calitate de partener la forumuri,
conferințe, discuții interactive

ASPES este, de 20 de ani, o prezență activă în dezbaterea și cercetarea particularităților economice și sociale din țară, prin raportare la contextul european și la cel global, regăsindu-se ca partener în conferințe, workshopuri etc. organizate de instituții, companii, organizații patronale:

– participare la conferința „Soluții de consultanță pentru IMM: de la soluții de finanțarea afacerii la consultanță fiscală”,
26 iunie 2018, București; organizator România Durabilă

– participare la seria dezbaterilor având ca temă Noua Economie, organizate online, în perioada 2020-2022, de EM360 Group și România Durabilă; pe rând, a fost analizată recurența în context a unor domenii cum sunt politicile europene, resursele bugetare, deciziile la nivel european, businessul, petrolul, energia României, Marea Neagră; o ediție specială a ciclului de dezbateri a fost consacrată revistei Economistul la 15 iunie 2020, cu ocazia împlinirii a
30 de ani de la înființare, ediție având genericul „Economistul în Noua Economie”

– participare la „Forumul național de redresare”, 6 iulie 2021, organizatori EM360 Group și România Durabilă

– participare la „Pactul pentru Fiscalitate”, relansat în 2022, definit ca „exercițiu de comunicare și platformă de dialog care să aducă împreună decidenții politici, mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă”; reuniuni periodice, cu dezbateri, prezentări, propuneri etc. privind legislația fiscală, debirocratizarea în domeniu, toleranța zero față de evaziunea fiscală și criminalitatea economică.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Biocodex, compania franceză care comercializează probiotice, intră pe piața din România

Compania farmaceutică de familie Biocodex anunță consolidarea prezenței sale...

Studiu Coface: numărul insolvențelor din România în 2023 la același nivel cu cel din anul precedent

Insolvențele companiilor cu venituri peste 0,5 mil. EUR, în...