CNIPMMR – mediul de afaceri, dintr-o privire

Date:

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) sintetizează, prin vocile sale de referință, o imagine la zi și de perspectivă a mediului antreprenorial.

Un mandat ministerial concentrat

Florin Jianu enumeră acțiunile realizate în secvența de mandat ministerial pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat: scutirea de la plata impozitului pe profit a societăților și contribuabililor nou înființați cu activitate exclusiv de cercetare-dezvoltare-inovare; impozitare 1% pentru microîntreprinderile cu unu sau mai mulți salariați; modificarea încadrării în definiția microîntreprinderii prin majorarea limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro; înființarea Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat, alcătuit din 67 de organizații (parteneri sociali, ONG din mediul de afaceri, camere de comerț și industrie, administrație publică centrală, autorități publice locale); eliminarea Formularului 088; programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat (maximum 50.000 lei de beneficiar, anual); programul „Start-up Nation – Romania” pentru stimularea înființării de noi IMM; norme pentru acordarea titlului de incubator de afaceri. În curs de realizare sunt Legea prevenției, înființarea unui departament pentru debirocratizare, procedurile de aprobare a programelor naționale de finanțare, regândirea schemelor de ajutoare de stat pentru mediul de afaceri, programul de garantarare a creditelor pentru IMM-uri. De perspectivă sunt normele de aplicare a legii parteneriatului public-privat, reglementarea liceelor de antreprenoriat, programul național de dezvoltare a antreprenoriatului, memorandumul „România profesională”.

Legea prevenției și debirocratizarea

Cea mai importantă acțiune în curs de realizare, în opinia lui Florin Jianu, este Legea prevenției, pe care o caracterizează drept „un concept fanion pentru ceea ce înseamnă debirocratizare”. Preconizata lege vizează „prevenirea aplicării automate a sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții, prin întocmirea unui plan de conformare, acordându-se un termen contribuabilului, în care acesta va corecta neregulile constatate și se va conforma dispozițiilor legale”.

IMM TV, o promisiune

În calitate de președinte al CNIPMMR, Liviu Rogojinaru reiterează ideea de continuitate și de consolidare. Esența obiectivelor majore vizate în acest sens o dau întărirea capacității administrative și instituționale prin atragerea de noi firme, constituirea unei imagini definitorii a Consiliului, inclusiv prin înființarea unui post TV digital propriu, dezvoltarea unui portofoliu de acțiuni în domeniile educației, fondurilor europene etc., promovarea și protejarea intereselor IMM-urilor la nivel local, național, internațional, prin participare activă la dialogul social.

Formularul 088 „reîncarnat” în ordinul 605

Înlocuirea Formularului 088 cu noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA stabilită prin ordinul 605/2017 îi sugerează președintelui de onoare al CNIPMMR, prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, un citat clasic: „Să se revizuiască (…), dar să nu se schimbe nimic”, sensul fiind că vechile prevederi apar preluate cu alte denumiri, adică „nu s-au efectuat modificări de fond, procedura rămânând practic identică”. Or, simplificarea este semnalată ca necesară de către CNIPMMR, din cauză că, „potrivit Doing Business, înființarea unei afaceri în România este estimată la 12 zile, din care șapte zile erau necesare pentru înregistrarea în scopul de TVA, în lipsa acestor formalități, România situându-se pe locul 34 la capitolul înființarea unei companii, față de locul 62 menționat în raport, pe baza legislației în vigoare la 1 iunie 2016”.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate