Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) sintetizează, prin vocile sale de referință, o imagine la zi și de perspectivă a mediului antreprenorial.

Un mandat ministerial concentrat

Florin Jianu enumeră acțiunile realizate în secvența de mandat ministerial pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat: scutirea de la plata impozitului pe profit a societăților și contribuabililor nou înființați cu activitate exclusiv de cercetare-dezvoltare-inovare; impozitare 1% pentru microîntreprinderile cu unu sau mai mulți salariați; modificarea încadrării în definiția microîntreprinderii prin majorarea limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro; înființarea Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat, alcătuit din 67 de organizații (parteneri sociali, ONG din mediul de afaceri, camere de comerț și industrie, administrație publică centrală, autorități publice locale); eliminarea Formularului 088; programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat (maximum 50.000 lei de beneficiar, anual); programul „Start-up Nation – Romania” pentru stimularea înființării de noi IMM; norme pentru acordarea titlului de incubator de afaceri. În curs de realizare sunt Legea prevenției, înființarea unui departament pentru debirocratizare, procedurile de aprobare a programelor naționale de finanțare, regândirea schemelor de ajutoare de stat pentru mediul de afaceri, programul de garantarare a creditelor pentru IMM-uri. De perspectivă sunt normele de aplicare a legii parteneriatului public-privat, reglementarea liceelor de antreprenoriat, programul național de dezvoltare a antreprenoriatului, memorandumul „România profesională”.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament