Unul dintre cele mai cuprinzătoare proiecte de „monitorizare investigativă a unui curs de apă de suprafață derulat în lume” la această oră, Expediția Științifică Comună de Supraveghere a Fluviului Dunărea / Joint Danube Survey 4 – JDS4, a ajuns la noi, cu partea aferentă de responsabilitate a instituțiilor românești de profil: Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) și Administrația Națională Apele Române (ANAR). Acțiunea se desfășoară sub coordonarea Convenției Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR). În termeni de specialitate, „expediția își propune să realizeze o acțiune de monitoring investigativ precum și activități de cercetare referitoare la starea ecologică și chimică a apei, sedimentelor, suspensiilor și biotei prin analiza indicatorilor biologici, chimici, fizico-chimici, hidromorfologici și microbiologici pe toată lungimea fluviului Dunărea”.
Instituțiile din țara noastră angrenate au sarcina de a preleva probele și de a pune la dispoziție echipamentele necesare expediției.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament