Expediție internațională de supraveghere a Dunării

Date:

Unul dintre cele mai cuprinzătoare proiecte de „monitorizare investigativă a unui curs de apă de suprafață derulat în lume” la această oră, Expediția Științifică Comună de Supraveghere a Fluviului Dunărea / Joint Danube Survey 4 – JDS4, a ajuns la noi, cu partea aferentă de responsabilitate a instituțiilor românești de profil: Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) și Administrația Națională Apele Române (ANAR). Acțiunea se desfășoară sub coordonarea Convenției Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR). În termeni de specialitate, „expediția își propune să realizeze o acțiune de monitoring investigativ precum și activități de cercetare referitoare la starea ecologică și chimică a apei, sedimentelor, suspensiilor și biotei prin analiza indicatorilor biologici, chimici, fizico-chimici, hidromorfologici și microbiologici pe toată lungimea fluviului Dunărea”.
Instituțiile din țara noastră angrenate au sarcina de a preleva probele și de a pune la dispoziție echipamentele necesare expediției.

În luna iulie, echipe de specialiști de la Apele Române și de la Administrațiile Bazinale de Apă (ABA) „au prelevat cea mai mare parte a probelor de biologie și parte din probele de chimie din cele 8 secțiuni de monitorizare desemnate pe tronsonul românesc al Dunării – Baziaș, Gruia, Pristol, Giurgiu, Chiciu, Giurgiulești, Reni și Vâlkov”. Sunt probe de fitoplancton, fitobentos, macronevertebrate acvatice, macrofite acvatice, ihtiofaună (pentru analiză din punctul de vedere al stării ecologice și probe de biotă pentru analiza micropoluanților organici), probe de apă, sedimente și organisme pentru analizele de ADN, probe de apă pentru analiza indicatorilor fizico-chimici generali. Specialiștii de la ANAR și ABA au făcut și măsurătorile specifice de hidrologie, suport al elementelor biologice. De asemenea, au derulat activități de prelevare pentru analiza microplasticelor și a unor probe de apă subterană, la Giurgiu.

În iulie, au încărcat 105 probe în aplicația în care sunt incluse în timp real toate eșantioanele prelevate în expediție. Este în curs completarea cu probele de fitoplancton prelevate în august și septembrie. În noiembrie, prin coordonatorii naționali, vor fi centralizate și raportate rezultatele analizelor efectuate în laboratoarele AN Apele Române. Concomitent, pe parcursul expediției, câteva echipe internaționale au prelevat pe teritoriul României probe de microbiologie și probe pentru analizele chimice.


Rezultatele așteptate ale expediției sunt: „Obținerea unei platforme independente de date și informații la nivelul bazinului hidrografic al Dunării în vederea îmbunătățirii practicilor de monitoring privind apa de suprafață; testarea și compararea metodologiilor naționale de analiză și evaluare pentru elementele de calitate biologice și hidromorfologice în vederea armonizării lor ulterioare; o platformă interactivă cuprinzând informații tehnice pentru prelevarea și evaluarea elementelor biologice de calitate”. Suplimentar, prin expediția JDS4, cu sprijinul experților internaționali, sunt monitorizate trei problematici speciale: „Aplicarea metodelor pe bază de efect/screening nonțintă (analize chimice); testarea ADN-ului de mediu – o metodă utilizată pentru a detecta ADN-ul eliberat de un organism în mediu (în acest caz, în Dunăre); monitorizarea microplasticelor (este de așteptat ca urmare a expediției să se definească o primă evaluare a prezenței microplasticelor la nivelul Dunării)”.

Obiectivul cheie al expediției JDS4: „Colectarea de date relevante privind calitatea indicatorilor fizico-chimici și biologici ai fluviului Dunărea”.

 

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate