La Constanța s-a înființat ASPES – Filiala Dobrogea

Date:

Interviu cu conf. univ. dr. ec. Ion-Dănuț Jugănaru,
preşedintele ASPES Dobrogea

Dle președinte Ion-Dănuț Jugănaru, vă rugăm să ne faceți o prezentare a nou înființatei ASPES Dobrogea.
Prima filială a Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) s-a înființat, în regiunea istorică Dobrogea, la Constanța, în prima jumătate a anului 2019. Având un număr de 19 membri fondatori, cu profesii și preocupări diverse (economiști, ingineri, juriști, socio-pedagogi, cadre didactice de la trei universități constănțene, antreprenori etc.), filiala Dobrogea a ASPES își propune să acționeze, potrivit statutului său, „în scopul promovării interesului general al dezvoltării tehnico-economice, sociale, geopolitice, ecologice, durabile, a României, în particular în regiunea Dobrogea”. Evident, filiala Dobrogea a ASPES va colabora, în desfășurarea activităților sale, în primul rând cu ASPES, organizația-mamă, cu sediul în București. În data de 27 ianuarie 2019, la Casa de Cultură din Constanța, în cadrul zilei a doua a unei întâlniri publice anuale deschise, organizate de comunitatea locală constănțeană, eveniment care a atras numeroși participanți din medii profesionale, administrative, universitare și asociative, dedicat, în anul 2019, declanșării unui „Proiect de țară” (promovat ca idee la ediția din 2018), a participat și dnul dr. ec. Constantin Boștină, președintele ASPES. Atunci s-a luat decizia înființării ASPES Filiala Dobrogea. A fost o inițiativă aprobată de conducerea ASPES.


Care sunt principalele obiective pe care și le propune ASPES Dobrogea până la sfârșitul acestui an, dar și pentru anul 2020?

În contextul scopului și obiectivelor statutare ale ASPES Dobrogea, ne propunem o serie de obiective realizabile, pe termen scurt și mediu. Pentru realizarea acestor obiective, ASPES Dobrogea va corela capabilitățile sale interne cu nevoile pieței. Astfel, avem două abordări convergente:

  • una bazată pe cerințele „pieței”. Suntem în perioada de identificare a segmentelor de „clienți” (publici și privați) cu care putem lucra. Evident, începând cu sectorul public, care este un client important, în orice țară. Exemplu de segment: primăriile și consiliile județene. Dar ne vom adresa, totodată, și companiilor, private sau publice. Lucrăm la identificarea nevoilor acelor segmente şi la elaborarea de propuneri de valoare atractive; acestea includ produsele și serviciile pe care le putem oferi, precum și caracteristicile acestora. Exemplu: nevoia unităților administrativ-teritoriale (UAT) de studii de fezabilitate pentru anumite proiecte sau de strategii de dezvoltare economico-socială, eventual de strategii sectoriale. Serviciile oferite de noi ar fi deci realizarea de astfel studii de fezabilitate sau strategii, la calitatea și cerințele UAT-urilor.
  • alta bazată pe capabilitățile membrilor ASPES Dobrogea-competențe (în special) și resurse. Mulți dintre membrii asociației noastre au, deja, pregătirea și experiența necesară în elaborarea de studii și analize economico-sociale, în cadrul instituțiilor sau organizațiilor în cadrul cărora își desfășoară activitatea (de ex. Camera de Comerț, cele trei universități etc.). Încercăm să colaborăm în cadrul asociației, pentru a face, împreună, mai bine, ceea ce am făcut, până acum, fiecare dintre noi și să realizam lucrări mai diversificate, mai complexe, de mai mare amploare.

Deocamdată, încercăm să identificăm capabilitățile interne necesare pentru livrarea produselor și serviciilor. Aceste capabilități includ competențele (construim o matrice a competențelor, bazată pe CV-urile membrilor, pe competențele și experiența profesională a acestora). Vom recurge și la colaboratori externi. Concret, am identificat că putem realiza lucrări precum:

  • strategii de dezvoltare (locale și regionale): Realizarea auditului inițial; Analiza SWOT; Analiza PESTLE, PORTER; Identificarea direcțiilor prioritare; Identificarea surselor de finanțare; propuneri de dezvoltare prin accesarea de fonduri; Consultanță pentru accesarea de fonduri și implementarea proiectelor.
  • diagnoze și profiluri economice. Aceste servicii răspund următoarelor nevoi organizaționale: Analiza dezvoltării și a ciclului de viață al organizației și competitivitatea serviciilor și produselor; Studiu economic privind poziția companiei pe piața locală, regională și națională; Analiza și furnizarea de soluții de creștere și dezvoltare economică durabilă; Analiza PEST, PORTER etc.; Analiza și personalizarea culturii organizaționale la specificul companiei; Prognoze şi strategii pentru dezvoltare.
  • studii și cercetări sociologice: Identificarea și analiza gradului de accesibilitate a unui produs/serviciu pe piața românească; Studii privind percepția populației privind calitatea serviciilor și produselor achiziționate; Studii privind necesitatea și oportunitatea lansării unor servicii/produse noi; Analiza dinamicii comportamentului populației în funcție de calitatea serviciilor și produselor de pe piața românească; Cercetări de marketing privind comportamentul consumatorilor; Cercetări de marketing privind investigarea pieței bunurilor de consum și a serviciilor; Cercetări de marketing privind comportamentul organizațiilor; Cercetări de marketing privind evoluția structurală a pieței la nivel local, regional și național.

Lucrăm și la identificarea parteneriatelor cheie. Vom realiza parteneriate cu acele organizații cu care ASPES Dobrogea poate colabora, ca partener, în întocmirea de studii de fezabilitate, pentru ca noi să putem să dovedim ulterior îndeplinirea criteriilor minime (experiența organizațională). Suntem conștienți că începutul va fi dificil, pentru a câștiga licitații organizate de UAT-uri, în realizarea de studii, strategii sau alte lucrări, deoarece, așa cum este legislația în vigoare în țara noastră, se cere experiență anterioară, în domeniu, a persoanelor juridice participante la astfel de licitații, iar noi, ca asociație nou înființată, neavând experiență anterioară, nu vom putea fi acceptați de către unii beneficiari. O soluție, pentru depășirea acestui impediment, ar fi preluarea, ca subcontractor, de către ASPES Dobrogea, a unor lucrări licitate de alte organizații. Ne gândim, în primul rând, la Camera de Comerț din Constanța, la universități, care au deja experiențe bune în acest domeniu.

ASPES – Filiala Dobrogea își propune să organizeze, la Constanța, o conferință-dezbatere publică având ca temă investițiile în profil teritorial, la sfârșitul lunii octombrie a.c. (vom stabili, în zilele următoare, data exactă a evenimentului). În scopul pregătirii acestui eveniment, în data de 13 august a.c., a avut loc o întâlnire a unui grup de inițiativă, format din membri ai ASPES – Filiala Dobrogea, dar și din câțiva invitați, cu un accent deosebit al dezbaterilor pe ideile inovare și aplicabilitatea lor în economie. Acest subiect va fi dezbătut mai pe larg la conferința din această toamnă.
Oferirea de servicii, efectiv, se va putea realiza, începând cu 2020. Ne gândim că, până la sfârșitul anului 2019, să inițiem câteva grupuri de lucru, care să creioneze 2-3 seturi de modele de business pentru câteva servicii și categorii de clienți, urmând ca în anul viitor să începem să oferim efectiv serviciile respective. Am folosit cuvintele „servicii” și „clienți”, deși nu excludem acele servicii cu beneficii intangibile, adresate comunității; depinde de ceea ce își vor dori membrii asociației.


Dacă, în urma evaluării feedbackului din partea comunității, oferirea de servicii către terți nu va prezenta interes, atunci putem explora și funcționarea asociației noastre ca un think tank, care să propună teme de discuție comunității, să elaboreze studii (sociologice și de piață), pe care mai apoi să le ofere (contra cost sau nu) membrilor și nonmembrilor asociației. Studiile pot servi ca analiză de nevoi pentru inițierea unor programe finanțate la nivel local, sau al unor proiecte finanțabile în cadrul programelor naționale și europene existente.
Unul dintre fondatorii asociației susține, creșterea capacității și a rolului profesiilor în definirea legislativ-procedurală și eficientizarea unor domenii de funcționare ale societății, propunând înființarea unei camere a profesiilor în țara noastră.


Mai mulți membri ai asociației noastre și-au exprimat dorința de a realiza o strategie de dezvoltare economico-socială a județului Constanța, dar și a municipiului, pornind de la o radiografie a situației actuale. Și cu identificarea de soluții privind re-industrializarea economiei județului, pe alte baze decât cele din perioada de dinainte de anul 1989, cu o mai mare orientare către export a produselor și serviciilor oferite și cu soluții pentru depășirea situației actuale, de deficit acut al forței de muncă disponibile pentru a fi angajată, cu calificările cerute în prezent.

Ce sugestii aveți pentru activitatea ASPES la nivel național?
Noi considerăm că, după exemplul înființării filialei Dobrogea, ar trebui încurajată și sprijinită înființarea și a altor filiale ale ASPES, în toate regiunile țării. Iar filialele să conlucreze strâns cu ASPES Național, dar și între ele. Ar fi de dorit ca fiecare dintre filiale să contribuie la realizarea de strategii de dezvoltare economico-socială pe județe și regiuni ale țării, iar ASPES Național să încerce realizarea unei convergente a acestor strategii, la nivelul întregii țări.
În urma dezbaterilor, a schimbului de idei cu filialele, ASPES ar putea să propună guvernului, partidelor politice, obiective și direcții de dezvoltare economică prioritare, realiste, chiar dacă acestea sunt, uneori, altele decât cele avute în vedere de clasa politică.
În acest context, ASPES Dobrogea poate funcționa ca un punct de legătură între ASPES-mamă și comunitățile din Dobrogea (culturale, de business etc.).
Considerăm că activitățile la nivel național ale ASPES relevante pentru noi sunt acelea pentru care este îndeplinită condiția de convergentă strategică între cele două organizații (ASPES și ASPES Dobrogea). Iată câteva sugestii ce ar putea fi avute în vedere:

  • funcționarea ASPES ca un think tank de inițiere și promovare a soluțiilor pentru acele nevoi, prin propuneri de politici, strategii, obiective, ținte, mecanisme, colaborări și alte inițiative la nivel local, regional și național. Considerăm că este necesar ca ASPES să realizeze cercetări economico-sociale regionale, care să poată fi utilizate pentru benchmarking la nivel național.
  • de asemenea, ne-am dori participarea membrilor ASPES Dobrogea la întâlnirile și evenimentele ASPES-mamă, ca invitați, precum și participarea ASPES-mamă la activitățile noastre (ASPES Dobrogea).

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

PORR România – partener principal în cadrul EBcon 2024, prima conferința internațională de Employer Branding din România  

EBcon, prima conferinţă internaţională de Employer Branding din România,...

SeedBlink devine o platformă all-in-one pentru investiții și equity management, transformând deținerea de acțiuni în sectorul tehnologic european

SeedBlink, companie specializată în investiții în domeniul tehnologic european,...

Clifford Chance Badea a asistat Premier Energy la listarea pe Bursa de Valori București, o tranzacție de aproape 700 milioane lei 

O echipă multijurisdicțională de avocați Clifford Chance din București,...