Leonardo Badea (BNR): Un punct de inflexiune în cooperarea economică internațională

Una dintre preocupările și totodată provocările majore cu care se confruntă economiștii în general și decidenții de politici economice, în special, în perioada actuală...

„MODELUL ECONOMIC ROMÂNESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI NU NUMAI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. ROMÂNIA – ORIZONT 2040”,

dr. ec. Constantin Boștină este președintele Asociației pentru Studii și Prognoze Economice și Sociale este un DEMERS ȘTIINȚIFIC desfășurat pe parcursul a 22 dezbateri în perioada...

Competitivitatea sectorului agroalimentar din România  pe piața mondială din perspectiva anilor 2040

prof. univ. dr. NICOLAE ISTUDOR conf. univ. dr. IRINA-ELENA PETRESCU Academia de Studii Economice din București Introducere Termenul de competitivitate este des întâlnit în literatura de specialitate, având...

O perspectivă – România 2040

Un articol de Napoleon Pop, dr. Florin Luca și dr. Sorin-Nicolae Curcă.

ROMÂNIA din punct de vedere economic, social și al educației în Uniunea Europeană puncte tari – puncte slabe – anul 2022 comparativ...

  Luminița Chivu, Director general, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române George Georgescu, Director general adjunct, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin...