Cel mai puternic laser din lume, la baza unui nou concept de inovare și business

Date:

Laserul de la Măgurele, ELI-NP (care se impune deja drept cel mai puternic laser realizat până acum), împreună cu ceilalți piloni ai suprastructurii europene ELI – Extreme Light Infrastructure, ELI-ALPS din Ungaria și ELI-BEAM din Cehia, formează baza activităților din proiectul D-STIR – Cadrul dunărean pentru cercetare și inovare responsabilă prin integrarea socio-tehnică. Proiectul este implementat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN HH)/ Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP), prin Programul INTERREG Transnațional Dunărea. Conlucrează la derularea efectivă un consorțiu de 15 parteneri din România, Slovacia, Ungaria, Cehia, Germania, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina. Liderul proiectului este Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, România.Inovare Inovare1
Dincolo de formulările tehnice specifice unor asemenea demersuri, importante pentru mediul de cercetare și pentru cel de business se dovedesc rezultatele concrete și direcțiile deschise pentru aplicare. În linii mari, este vorba despre „metoda integrării socio-tehnice a cercetării – STIR (Socio-Technical Integration Research)”. Metoda este definită prin aceea că presupune o abordare interdisciplinară nouă, care „sprijină interacțiunea între experți din diferite discipline pentru a reflecta asupra contextului în care se iau deciziile referitoare la cercetare și inovare”.

Primele rezultate au fost prezentate la București. A putut fi astfel reliefat conceptul fundamental de cercetare și inovare responsabilă – RRI, nou și deocamdată puțin cunoscut. Conceptul vizează desfășurarea activității de cercetare, inovare, poiectare a produsului, ca și testarea și transferul în producție să se realizeze „într-o formă socială, ecologică și etică”. Pe parcursul întregului proces sunt avute în vedere elemente precum „angajamentul public, accesul deschis, egalitatea de gen în cercetare și inovare, etica, formarea științifică, guvernanța”. Pe termen lung, proiectul are ca obiectiv „crearea unei rețele de inovare bazate pe cooperare, responsabilitate și competitivitate”. La nivel cotidian economico-social este de așteptat să se simtă „îmbunătățirea condițiilor de inovare în cadrul regiunilor adiacente Dunării”.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate