Riscurile legate de schimbările climatice reprezintă un element tot mai important în decizia de a investi într-o companie, fiind menționate de aproximativ 90% dintre investitorii instituționali drept cel mai important factor de tip ESG (environmental, social, governance – mediu, social, guvernanță) care le influențează decizia de a plasa capital, potrivit raportului Deloitte „Building credible climate commitments – a roadmap to earning stakeholder trust”.

Investitorii solicită ca organizațiile să le pună la dispoziție informații credibile cu privire la obiectivele lor de mediu înainte de a lua decizii și analizează dacă aceste obiective sunt bazate pe argumente științifice. Pe de altă parte, modul în care o companie își asumă responsabilitatea pentru gestionarea riscurilor generate de schimbările climatice, precum și planurile și procesele pregătite pentru a-și atinge obiectivele declarate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Acordul de la Paris din 2015, sunt la fel de importante, subliniază raportul. De asemenea, investitorii solicită transparență și raportări specifice incluse în situațiile financiare ale societăților, precum și în rapoartele nonfinanciare.

În contextul în care tema schimbărilor climatice capătă amploare, tot mai multe companii își anunță obiectivele de a-și reduce amprenta de carbon, numărul celor care s-au angajat public să atingă nivelul de zero emisii nete triplându-se în 2020 față de 2019, potrivit raportului. Această tendință este determinată nu numai de presiunea exercitată de investitori, ci și de cerințele tot mai mari ale tuturor părților interesate (stakeholders), de la clienți și angajați, la factori de decizie politică, ONG-uri și activiști.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament