CU PRIVIRE LA DIGITALIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Date:

În lucrare se analizează tehnici digitale folosite în sprijinul sistemelor de educație și formare profesională. Pornind de la elementele Strategiei Europa 2020, precum și de la strategiile naționale, cum sunt Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020, Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani ș.a., în lucrare se prezintă soluții actuale și de viitor pentru digitalizarea învățământului românesc, propunându-se noi dezvoltări ce pot constitui baza unei strategii naționale privind digitalizarea învățământului.

Pornind de la descrierea provocărilor și oportunităților transformării digitale a educației, precum și de la prioritățile de acțiune, concluziile formulate în lucrare au la bază proiecte de digitalizare a învățământului dezvoltate în prezent de Ministerul Educației Naționale.

In this study there are analysed techniques used in support of education and professional training systems. Starting from elements of Europe Strategy 2020, as well as elements from national strategies like National Strategy for Competitivity 2014-2020, Development Strategy of Romania for the next 20 years, in the study there are presented current and future solutions for the digitalization of Romanian education, proposing improvements that can form the base of a National Strategy regarding the digitalization of education.

Starting from the descriptions of the challenges and opportunities of digital transformation in education as well as the priorities of action, the conclusions stated in the study are based on the projects for the digitalization of education currently developed by the Ministry of National Education.

1. Introducere

În ianuarie 2018, la nivelul Uniunii Europene a fost elaborat și difuzat Planul de acțiune pentru educație digitală care, în principal, consideră că educația și formarea profesională sunt cele mai bune investiții în viitorul Europei, cu rol important în crearea unei identități europene, pornind de la culturile și valorile comune.

Planul de acțiune pentru educația digitală se bazează pe cele două comunicări adoptate în mai 2017, și anume O nouă agendă a UE pentru învățământul superior și Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață. Planul de acțiune sprijină lucrările cu privire la piața digitală și Noua agendă pentru competențe în Europa.
Planul de acțiune vine în sprijinul sistemelor de educație și formare „adecvate pentru era digitală” oferind tinerilor „cea mai bună educație și formare”.

Prevederile planului de acțiune, în concordanță cu cele ale Strategiei Europa 2020, reprezintă sprijin în implementarea mai multor strategii naționale ale României, cum sunt: Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020, Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani, Strategia Națională a României Orizonturi 2020-2030, Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale ș.a.
În lucrare, pornind de la reperele oferite de toate aceste strategii, se analizează proiectele actuale și de viitor pentru digitalizarea învățământului românesc,
propunându-se noi dezvoltări ce pot constitui baza unei strategii naționale privind digitalizarea învățământului.

2. Provocările și oportunitățile transformării digitale a educației

Transformarea digitală a educației este accelerată de progresul rapid al noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, robotica, tehnologiile de tip cloud computing și blockchain. Ca și progresele tehnologice majore din trecut, transformarea digitală afectează modul în care trăiesc, interacționează, studiază și muncesc oamenii.
Este extrem de important ca fiecare om să investească în competențele sale digitale pe tot parcursul vieții. Deși transformarea digitală oferă numeroase oportunități, în prezent cel mai mare risc este ca societatea să nu fie îndeajuns de pregătită pentru viitor.
Persistă problema evidentă a lipsei de interes a tinerelor pentru studii în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM). Din această cauză se pierd oportunități sociale și economice și riscă să se consolideze inegalitatea de gen.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate