Curtea de Conturi a României a celebrat 30 de ani de la înființare prezentându-și evoluția în această perioadă și nivelul actual, concomitent cu invocarea originilor instituționale din 1864, prin Înalta Curte de Compturi și cu deschiderea unei perspective în ritmul vremurilor, sugerate prin conferința internațională Curtea de Conturi a României – 30 de ani de progres spre digitalizare. Au participat oficialități ale statului, în frunte cu prim-ministrul guvernului și cu președinții camerelor parlamentare, președinți ai Curții de Conturi succedați în cele trei decenii împlinite, exponenți ai mediului academic de profil, ai mediului de afaceri și ai celui instituțional, ai unor instituții omoloage din alte țări.

O veche
tradiţie în materie de control şi audit public extern

Deschiderea ca
„partener cât mai respectat, de încredere”, în relația cu toți partenerii
noștri a fost reiterată în contextul aniversar de președintele Curții de
Conturi a României, Mihai Busuioc. Printr-un scurt excurs istoric, el a definit
Curtea de Conturi ca „una dintre instituţiile cheie ale statului de drept din
România actuală, care duce mai departe o veche tradiţie în materie de control
şi audit public extern. Înalta Curte de Compturi, aşa cum era numită instituţia
în decretul de înfiinţare, a luat naştere practic odată cu constituirea
statului român, printr-o lege promulgată de Alexandru Ioan Cuza, în anul 1864,
la 24 ianuarie, o zi cu mare însemnătate în istoria ţării noastre. Înfiinţarea
Curţii de Conturi, în urmă cu 158 de ani, a reprezentat un punct de referinţă
şi un moment fundamental al intrării României pe drumul modernizării şi al
creării bazelor pentru construcţia statului modern. De-a lungul parcursului
său, Curtea de Conturi a cunoscut mai multe schimbări de structură, de
activitate sau de atribuţii, până şi-a regăsit pe deplin rolul, odată cu reînfiinţarea
sa în 1992, când a devenit o autoritate constituţională, cu rol de auditor
public extern”.

Varianta integrală a articolului este disponibilă doar pe bază de abonament

DISTRIBUIȚI