„Dincolo de performanțele internaționale, este necesară conlucrarea cât mai bună între mediul de afaceri, mediul universitar și de cercetare și instituțiile statului”

Date:

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București:„Dincolo de performanțele internaționale, este necesară conlucrarea cât mai bună între mediul de afaceri, mediul universitar și de cercetare și instituțiile statului”

Academia de Studii Economice din București este prima universitate din România care pătrunde în selectul „Top 500” al clasamentului cu cea mai mare autoritate din lume, Shanghai Ranking`s Global Ranking of Academic Subjects 2017, pe locul 151-200 al domeniului de profil. În același timp, clasamentul QS World University Rankings 2018 certifică locul 1 ca nivel de angajabilitate a absolvenților ASE în economia din România. Performanțele sunt de natură să deschidă în mod convingător împlinirea, în anul centenarului României moderne, a 105 ani de la întemeierea celei mai înalte școli economice din spațiul românesc. Interlocutor pe această temă ne este prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București.

Domnule rector, ce semnificație în plan academic, de conținut, are pentru Academia de Studii Economice atingerea acestor performanțe internaționale?
Ne bucură faptul că am demonstrat potențialul pe care îl avem de a obține rezultate bune la nivel internațional, în clasamente de prestigiu, alături de cele mai bune universități din lume. Am arătat că suntem performanți pe criterii variate, prevăzute de exigențele celor două clasamente redutabile, ceea ce demonstrează că suntem vizibili și competitivi internațional, că avem strategii eficiente, că merităm încrederea candidaților noștri din țară și din străinătate. Dar nu ne vom lăuda excesiv cu acestea. Este firesc să fim buni, așa cum este important să validăm în competiții de acest tip ca anvergură și nivel faptul că suntem liderul învățământului economic și de administrație publică din România. Vital este să mergem mai departe cu înțelepciune și încredere în strategiile și în potențialul nostru și să arătăm că modestia este o lecție pe care o prețuim. Vom continua să ne realizăm obiectivele programului managerial, pentru a ne respecta promisiunile pentru care am fost aleși și a valorifica potențialul comunității noastre universitare.
Ce perspective se deschid de aici?
Perspectivele pe care le oferă obținerea unor poziții foarte bune pentru o universitate economică din România în cel mai prestigios clasament internațional, Shanghai Ranking`s Global Ranking of Academic Subjects 2017, precum și în QS World University Rankings 2018, care ne conferă statutul de universitatea din România cu cea mai mare încredere din partea angajatorilor, înseamnă plusvaloare pentru brandul ASE București, o vizibilitate internațională sporită și o și mai bună poziționare pe piața forței de muncă din țară și din spațiul extern. De aici decurg și obligații, cum sunt menținerea acestor performanțe, efortul pe care comunitatea universitară, instituția în ansamblu, trebuie să-l depună pentru a valida în timp rezultatele, pentru a demonstra că au potențialul de a fi pe actualele poziții și chiar mai sus pe termen lung.

Care sunt trăsăturile ce definesc astăzi, la 105 ani de la fondare, personalitatea Academiei de Studii Economice?
Cele mai importante trăsături care ne definesc astăzi sunt, după părerea noastră, următoarele: deținem poziția de lider al învățământului economic și de administrație publică din România; acțiunile noastre sunt caracterizate de responsabilitate și performanță; ne preocupă internaționalizarea universității noastre; dovedim respect față de tradiții și de membrii comunității; arătăm deschidere, dinamism și flexibilitate față de mediul de afaceri, prin adaptarea la cerințele de pe piața muncii.

       Unde în altă parte a societății există un potențial mai mare de cercetare și un capital uman mai pregătit, împreună cu o resursă intelectuală în devenire pentru elaborarea de soluții la problemele economice, dacă nu în universități?

Cum apreciați că se conturează rolul învățământului și cercetării de specialitate în dezbaterea temelor economice de actualitate?
Rolul universităților în domeniul cercetării și în oferirea de soluții temelor economice de actualitate este esențial în societatea de astăzi. Unde în altă parte a societății există un potențial mai mare de cercetare și un capital uman mai pregătit și dedicat cercetării, împreună cu o resursă intelectuală în devenire – studenții și tinerii doctoranzi, viitorul cercetării și al elaborării de soluții problemelor economice de actualitate – dacă nu în universități? Cum valorificăm noi acest potențial? Ce întreprindem concret pentru a fi partenerii redutabili de azi și de mâine în abordarea marilor teme economice? Voi prezenta câteva direcții: elaborarea împreună cu mediul de afaceri și publicarea unor studii în domenii de interes comun; derularea de parteneriate cu Academia Română, cu institutele naționale de cercetare și cu stațiunile de cercetări în vederea participării la proiecte naționale și internaționale; acorduri instituționale cu alte universități pentru crearea de echipe mixte de cercetare; realizarea unor echipe de cercetare aplicativă și interdisciplinară care să includă un număr crescut de studenți doctoranzi, pentru a asigura viitorul cercetării și preluarea de către noile generații a problematicii economice de actualitate și a soluțiilor; arondarea doctoranzilor la centrele de cercetare. Stimulăm publicarea de articole ISI din zona galbenă și roșie, cu factor de impact, publicarea de articole indexate BDI și de cărți în edituri de prestigiu.

În acest cadru, care sunt punctele forte ale conlucrării ASE cu marile companii?
Punctele forte ale acestei conlucrări sunt consolidarea relațiilor cu mediul economico-social, noile afilieri instituționale, interacțiunea cu mediul de afaceri, încheierea de parteneriate la nivelul facultăților și la cel instituțional viabile și reciproc avantajoase, prelungirea și dezvoltarea acordurilor existente, care-și dovedesc utilitatea și caracterul ofertant pentru ASE, pentru absolvenți, organizarea a numeroase evenimente (peste 40 pe an) care să contribuie la creșterea angajabilității, elaborarea împreună cu mediul de afaceri și publicarea de studii asupra unor domenii de interes comun. În urma acestor parteneriate eficiente, marile companii sunt tot mai prezente în ASE. Ca exemple recente dau inaugurarea de către ASE în parteneriat cu OMV Petrom a unuia dintre cele mai moderne amfiteatre din țară, cu condiții de top la nivelul celor mai performante standarde din lume, de asemenea, inaugurarea unui laborator Vodafone, a atelierului digital Google. Evidențiez totodată proiectele de amenajare și modernizare de către trei mari companii bancare și din mediul de afaceri, în cursul acestui an, a încă trei amfiteatre din Palatul ASE din Piața Romană. Suntem în negocieri și pentru alte proiecte care să contribuie, chiar în condițiile bugetare limitate pentru o universitate de stat, la modernizare și situare pe coordonate cât mai performante. Creșterea reală a rolului Consiliului Consultativ al ASE, implicarea tot mai vizibilă a alumnilor în viața universității sunt realizări pe care le putem raporta în acest An 105 din istoria noastră și care ne fac optimiști în privința viitorului conlucrării cu marile companii. În același timp, nu este suficient să avem relații foarte bune cu mediul de afaceri, ci este necesară o conlucrare cât mai bună într-o echipă de trei actori: mediul de afaceri – mediul universitar și de cercetare – instituțiile statului. În cadrul acestei echipe, universitatea noastră dorește să identifice problemele cu care se confruntă economia țării (și nu numai), să propună soluții fundamentate științific pentru mediul de afaceri și pentru instituțiile statului, iar acestea din urmă să și țină seama de propunerile noastre. Numai în acest fel considerăm că universitățile din România pot
să-și atingă obiectivele pentru care au fost înființate, mai ales universitățile de stat, care au finanțare de la buget și care sunt obligate să se implice mai mult în activitățile economico-sociale.

Angajabilitatea absolvenților raportată la „firma” instituției de învățământ superior poate să reziste astăzi, în condițiile accentuării sloganului potrivit căruia „nu contează ce știi (și unde ai învățat, și cu cine), ci contează ce știi să faci”?
Faptul că ASE București se bucură de cea mai bună reputație în rândul angajatorilor, așa cum arată QS Ranking 2017, confirmă ideea că brandul contează, în sensul că o universitate de prestigiu este garanția unei pregătiri la standarde înalte. Nu poți deveni un brand și nu îți poți menține statutul de brand, dacă nu oferi calitate, în cazul de față, calitatea pregătirii absolvenților. Această calitate este cea care te validează și te menține în top pe piața pregătirii profesionale. Ceea ce știi să faci ca absolvent se bazează pe ceea ce știi, pe cunoștințele tale teoretice și practice, pe ceea ce ai învățat. Dacă nu înveți, nu ești capabil să te integrezi într-o organizație economică. Lucrul de calitate se bazează, în procent majoritar, pe cunoștințe. Piața a demonstrat acest lucru. Sigur că poți absolvi o universitate foarte bună, cum este ASE, cu media 10 sau cu media 5. Calitatea de bun practician pe piața muncii se dovedește în timp, nu imediat după absolvire. Brandul nu este suficient în sine, el nu ține locul efortului individual, învățării. Trebuie ca și absolventul, dacă vrea să lucreze la firme de top și să aibă o ascensiune, să fi avut rezultate bune la învățătură, să fi luat tot ce a fost mai bun din ceea ce noi, profesorii, am oferit, să fi fost implicat în activități studențești și de pregătire profesională. Suntem bucuroși că inserția pe piața muncii ne situează pe o poziție extrem de atrăgătoare în rândul universităților din România, peste 80% dintre absolvenții noștri regăsindu-se ca angajați în domeniul urmat, încă din primul an de la terminarea studiilor.

       Actuala conducere a ASE și-a asumat prin programul de management al mandatului 2016-2020 obiectivul de a deveni un pol regional de educație și cercetare științifică avansată în domeniul științelor economice, administrative și socio-umane la nivelul Europei Centrale și de Sud-Est.

Întregind exprimarea în cadrul economic autohton, care sunt argumentele ASE în asumarea rolului complex de pol regional de educație și cercetare științifică avansată la nivelul Europei Centrale și de Sud-Est?
Actuala conducere a Academiei de Studii Economice din București și-a asumat prin programul de management al mandatului 2016-2020 și urmărește cu mare atenție realizarea unui obiectiv important – acela de a deveni un pol regional de educație și cercetare științifică avansată în domeniul științelor economice, administrative și socio-umane la nivelul Europei Centrale și de Sud-Est. Argumentele care susțin realizarea acestui deziderat sunt calitatea potențialului nostru uman, internaționalizarea tot mai eficientă și capacitatea cercetătorilor noștri de a oferi soluții inovative și concrete pentru dezvoltarea sustenabilă a societății, în contextul exigențelor economiei globale. Ne bazăm pe promovarea unei autentice culturi a calității, pe crearea, diseminarea și valorificarea cunoștințelor de vârf, pe implicarea proactivă a tuturor membrilor comunității universitare prin motivarea și recompensarea celor care ating performanța. Nu în ultimul rând, ne fundamentăm obiectivele pe promovarea unor parteneriate funcționale, exigente și reciproc benefice la nivel național și internațional.

Fotografii de Cornel Constantin

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Financial Intelligence organizează cea de-a șasea ediție a evenimentului Forumul Energiei

Financial Intelligence organizează cea de-a șasea ediție a evenimentului...

Profitul net ajustat al Xiaomi se dublează în primul trimestru și ajunge la 6,5 miliarde RMB

Traiectorie robustă de creștere, catalizată de multipli factori  Corporația...

ASF aprobă începerea ofertei publice inițiale pentru listarea a 28,5% din capitalul JT Grup Oil la Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat în ședința...