Elita gândirii juridice, reunită la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” pentru a dezbate „Filosofia dreptului de la Iluminism la contemporaneitate”

Date:

IMG_7265Știință și cultură de nivel intelectual departe de rutina care inevitabil atinge și mediul academic s-au regăsit în evenimentul organizat de Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București – conferința internațională „Filosofia dreptului de la Iluminism la contemporaneitate/The philosophy of law, from Enlightenment to contemporaneity”. Au participat 106 personalități din 11 țări – Bulgaria, Finlanda, Germania, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova, România, Federația Rusă, Slovacia, Statele Unite ale Americii și Ucraina, 14 instituții și universități din străinătate, 20 de instituții și universități din România – Curtea Constituțională și judecători de la Curtea Constituțională, Academia Română – Institutul de cercetări juridice „Andrei Rădulescu”, Academia Română – Centrul de Studii de Drept European, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Academia de Studii Economice București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova, Universitatea „Titu Maiorescu”, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Universitatea din Pitești, Asociația Europeană „Dimitrie Cantemir”, Uniunea Națională a Barourilor, Baroul București. Reuniunea a avut drept causa causorum, după cum a evidențiat prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, președintele Senatului Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, ideea de unitate: „Evenimentul de astăzi are la baza sa un concept interesant, deosebit, profund. Ideea generală e că Marea Unire nu s-ar fi putut împlini pe deplin fără legitimarea ei în plan internațional. Analizând contextul anilor 1918-1919, am remarcat, cu profund respect, că am avut un aliat ca țară în SUA. În abordarea complexă a aniversării Unirii, am ținut cont de faptul că acel Hronic al româno-moldo-valahilor, opera lui Dimitrie Cantemir, a fost temelia argumentelor experților americani, a președintelui american Wodrow Wilson atunci când s-au trasat granițele României unite și mari. Unirea s-a împlinit pe acel temei juridic, social și filosofic cu rădăcini iluministe care făcea posibilă existența României Mari”. Sub semnul îndemnului kantian „Sapere aude!/Ai curajul să te folosești de propria-ți înțelegere”, conferința și-a definit obiectivele pornind de la ideea că „mesajul Iluminismului, centrat pe raționalitate și umanitate, este peren și deosebit de actual în contemporaneitate, fiind o resursă a gândirii juridice, de creativitate socială și juridică”. Totodată, „centrată pe filosofia dreptului în context național, european și internațional, cu reflectarea operei lui Dimitrie Cantemir în filosofia dreptului și în ideile de unitate națională”, conferința s-a integrat în ansamblul evenimentelor dedicate de universitate celebrării a 100 de ani de la unirea din 1918, evenimente lansate din octombrie anul trecut, având între împlinirile făcute să rămână inaugurarea amfiteatrelor „Mihai Viteazul” și „Cuza Vodă”.

Statul de drept, scopul suprem al celor care studiază științele juridice

În Aula Magna, dr. Ligia Deca, în calitate de consilier de stat la Departamentul educație și cercetare al Administrației Prezidențiale, a caracterizat drept vizionară Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” pentru felul în care a integrat în actualitate esența evenimentului academic, subliniind că „este important pentru mediul universitar românesc să diversifice domeniile de studii și de cercetare prin schimbul de idei ca bază a dezvoltării universale”. În acest spirit, a reliefat rolul inovator al dreptului pentru societate.
Afirmând ferm că „statul de drept reprezintă scopul suprem al celor care studiază științele juridice”, profesorul Mortimer Newlin Stead Sellers, Facultatea de Drept a Universității din Baltimore (SUA), președintele Asociației Internaționale de Filosofia Dreptului și Filosofie Socială (IVR), a definit rolul universităților de „cetăți ale adevărului, faruri ale justiției”.
Președintele Asociației Române de Filozofia Dreptului, prof. univ. dr. Ion Craiovan, a susținut o prelegere referitoare la „simboluri, fapte, idei din istoria românilor care transmit peste timp mesaje de filozofie a dreptului cu valoare pentru creativitatea juridică și socială”.

În plenul conferinței, prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, președintele Senatului Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, profesor la Facultatea de Științe Juridice și Administrative a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, a reliefat „Multidisciplinaritatea filozofiei dreptului în Epoca Iluminismului; contribuțiile definitorii datorate lui Leibniz, Cantemir și Montesquieu în determinarea acestui caracter”.
Consonant, dr. Iosif Friedmann-Nicolescu, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, l-a evocat pe Dimitrie Cantemir ca jurist, „cunoscător al dreptului public internațional”.
Din perspectivă proprie, profesorul Michael Heather, universitățile Cambridge și Northumbria (Marea Britanie), Asociația Internațională de Filosofia Dreptului și Filozofie Socială, a abordat dreptul, logica și adevărul în epoca postmodernă.
„Protecția drepturilor fundamentale ale omului în sistemul european consacrat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului” a fost esențializată de conf. univ. dr. Titus Corlățean, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”.

IMG_7014
Pentru „necesitatea filosofiei dreptului” a pledat profesorul Alexander Bröstl, Universitatea „Pavol Jozef Šafárik” din Košice (Slovacia).
Dintr-un sistem educațional de referință, cel finlandez, profesor Marja-Liisa Tenhunen a adus o perspectivă asupra libertății de exprimare.
Descendent al familiei lui Alexandru Ioan Cuza, prof. univ. dr. Bogdan Cuza, președintele Asociației Culturale Europene „Cuza”, a lansat un apel la perpetuarea „moștenirii strămoșești a acestui neam”.
Contribuții științifice de valoare au fost prezentate de asemenea în secțiunile conferinței: „Filosofia dreptului și devenirea istorică. Dimitrie Cantemir și Iluminismul”; „Doctrina juridică de la Iluminism la raționalitatea științifică contemporană”; „Probleme actuale ale filosofiei dreptului”.

IMG_7196
Mortimer Sellers, doctor honoris causa al UCDC
IMG_7137
Prof. Corina Adriana Dumitrescu, preşedintele Senatului Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, înmânează profesorului Mortimer Sellers, preşedintele Asociaţiei Internaţionale de Filosofia Dreptului şi Filosofie Socială (IVR), însemnele titlului de doctor honoris causa al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”

 

Mortimer Sellers: „Bătălia pentru dreptate trebuie să fie veșnică”

Printr-o ceremonie distinctă în contextul reuniunii academice, profesorului Mortimer Newlin Stead Sellers i-a fost conferit titlul de doctor honoris causa al Universității Creștine “Dimitrie Cantemir“. Mortimer Sellers este profesor de drept la Facultatea de Drept a Universității din Baltimore și Președinte al Asociației Internaționale pentru Filosofia Dreptului și Filosofiei Sociale (IVR). Este director al Centrului pentru Drept Internațional și Comparativ al Universității din Baltimore din 1994. Principalele sale preocupări didactice și de cercetare sunt concentrate în aria filosofiei dreptului, cu accent pe drept internațional, drept constituțional, drept comparativ și istoria dreptului. Profesorul Sellers este cel mai bine cunoscut pentru cărțile sale de filosofie juridică și politică republicană, justiție globală și drepturile universale ale omului.
Profesorul Sellers a avut o contribuție de excepție în revigorarea ideilor republicane printre filosofi și avocați, precum și în politica internațională. Concepțiile profesorului Sellers despre republicanism sunt fundamentate de procedurile constituționale și de conceptul de bine comun. Acesta a participat activ la dezvoltarea instituțiilor juridice post-sovietice și post-autoritare din Europa, Asia și America de Sud.
Pornind de la afirmația sa formulată în discursul de răspuns, că „bătălia pentru dreptate trebuie să fie veșnică”, l-am provocat pe profesorul Sellers la un dialog pentru Economistul:

Peste epoci și curente, care ar fi linia de continuitate a acestei bătălii?
Primul concept al filosofiei este adevărul. El trebuie să se găsească la baza realității. Adevărul este el însuși o morală rezultată din ființa umană. Dacă vrei într-adevăr să creezi un stat pentru oameni, trebuie să-ți pui problema ce înseamnă o viață bună pentru toți cetățenii. Pentru așa ceva avem nevoie de o bază permanentă de adevăr.

Se aude suficient astăzi vocea universităților în această căutare a adevărului, a justiției sociale?
Se aude mai mult decât ne dăm noi seama, datorită studenților noștri. Nu numai profesorii vorbesc societății, ci și studenții. Ei sunt purtători de idealuri, preiau și duc mai departe în lume informații, cunoaștere pe care noi le transmitem prin ei.
Nu sunteți dintre cei care se îndoiesc de capacitățile generației de azi?
Ca istoric, am o vedere foarte lungă asupra epocilor și-mi dau seama că adevărul și umanismul au avut întotdeauna prin cine să se impună. Cel mai greu rămâne să vezi adevărul.

IMG_7422
Marja-Lisa Tenhunen, distinsă cu Premiul „Dimitrie Cantemir”, remis de prof. Corina Adriana Dumitrescu

Marja-Liisa Tenhunen: „Educația, dreptul și economia să dezvolte libertatea de exprimare”

Profesor Marja-Liisa Tenhunen a primit Premiul „Dimitrie Cantemir”, pe care Senatul Universitar îl acordă cu maximă rigoare unor personalități de excepție. Ca expert în domeniul economiei, fondator de universitate și factor de decizie ministerială în Finlanda, precum și cu activitate academică în China, profesor Tenhunen reprezintă ilustrarea interdisciplinarității invocate ca necesitate a lumii de azi:

Ce este în măsură să lege universul economic, dreptul și filosofia?
Legăturile prin cunoaștere sunt foarte moderne, foarte necesare în lumea de azi. Ca economist preocupat mai ales de administrarea afacerilor, văd o legătură inclusiv cu sistemul educațional, în sensul educării copiilor și părinților ca să-și dezvolte și să-și gestioneze libertatea de exprimare. În acest sens, filosofia dreptului este foarte importantă, pentru că libertatea a ajuns uneori să fie rău interpretată.

Poate să intervină cu un rol de reglare?
Sub aspect juridic și din punctul de vedere al gândirii, este necesar să fim atenți cum vorbim despre oameni. Scopul deciziilor economice și juridice să fie protejarea oamenilor. Sistemul educațional, împreună cu dreptul, cu economicul, trebuie să întreprindă ceva în acest sens. Din acest punct de vedere consider că ne găsim într-un moment de început.

IMG_7370
Cristina Cristureanu primind premiul de la prof. Corina Adriana Dumitrescu, alături de prof. univ. dr. Georgeta Ilie
IMG_7397
Cristina Cristureanu

Cristiana Cristureanu, model de rector, reper de erudiție și eleganță

La nivel instituțional, recunoașterea excelenței în domeniul economic a fost marcată prin decernarea Premiului „Dimitrie Cantemir” rectorului Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu. În caracterizarea marcată de note afective făcută de prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, președintele Senatului Universitar, prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu se relevă ca „intelectual desăvârșit, reper de erudiție și eleganță, model de rector care îmbină înțelepciune, tact, calități de mare profesor, deschis către provocările contemporane ale economiei mondiale”.
După cum se reliefează în Laudatio, actuala distincție încununează o carieră edificată prin formarea a 50 de generații de economiști, afirmați de-a lungul timpului în mediul de afaceri și în funcții de răspundere la Banca Națională a României, la Consiliul Concurenței, la nivel parlamentar. Este o carieră deschisă în 1963 la Academia de Studii Economice și întregită printr-o vastă activitate cu specializarea turism internațional afirmată în organizații mondiale, la congrese, la reuniuni științifice de profil, precum și într-o cuprinzătoare bibliografie de autor.
În cuvântul de răspuns, prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu a subliniat că Premiul „Dimitrie Cantemir” are o semnificație unică, pentru că „nu reprezintă o recompensă pentru o lucrare științifică, pentru un eveniment, ci înseamnă mult mai mult – recunoașterea unei opțiuni”. Este vorba, a explicat, de opțiunea pentru exprimare prin transmiterea de educație și formare în mediul privat, într-o instituție de prestigiu, pe care a definit-o astfel: „O familie minunată, care m-a învățat care sunt direcțiile de progres și unde am învățat și filosofie, și management, adică m-am împlinit profesional”.

***

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ este una dintre primele investiții private de anvergură și de succes (1990) din țara noastră în educație și în cercetare de nivel superior. Meritul de fondator și de prim rector este al prof. univ. dr. Momcilo Luburici, actualmente președinte al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”. Universitatea deține cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România, „Grad de încredere ridicat”, obținut succesiv (2010-2015, 2015-2020) pe baza evaluărilor instituționale.

Foto UCDC

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Lansarea unei noi game de PC-uri Maguay

Compania Maguay, caracterizată drept „cea mai veche companie...

Ziua Silvicultorului, marcată de Romsilva și Asociația Administratorilor de Păduri

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Asociația...

CCIR și Romanian Board of Trade Toronto susțin parteneriatul economic România-Canada

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR),...

MET România, 15 ani de activitate pe piața locală de energie

Compania MET România, parte a grupului elvețian MET,...