Emanciparea României

Date:

În ultimele săptămâni a intrat în librării volumul profesorului Andrei Marga Emanciparea României (Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2023, 270 p.), în care autorul examinează situația și perspectivele României actuale. Optica este nouă, emanciparea fiind luată aici în înțelesul larg de asumare a propriei libertăți în vederea folosirii ei benefice, cu răspunderile aferente de sine și de ceilalți. Examinarea este susținută de interogații actuale și de stăpânirea analizelor de istorie, economie, drept, teoria statului și filosofie.În cuprinsul cărții descrierea sistematică a crizelor din societatea românească actuală continuă cu o caracterizare a statului actual, la distanță de diagnozele deja consacrate, și a lipsei de reforme din ultimele decade. Analiza readuce în actualitate repere ale democratizării din cultura română și întărește contururile concepției proprii asupra viitorului României, axată pe reconstrucția instituțională.Pe parcursul examinării sunt profilate diagnozele și conceptele elaborate înăuntrul teoriei societății, dreptului și științelor sociale, ce au particularizat în ultimele decenii viziunea autorului: „statul avariat”, „trecerea la prostocrație”, „președinția africană”, „legitimări care eșuează”, „degradarea vieții academice”, „o lege a statului pe loc”, „politica externă de excursii” etc. În volumul Emanciparea României sunt puse în relief sintagmele soluției la crizele în care s-a intrat, concepute de Andrei Marga. Este vorba de „modernizare nefracturată”, „redresarea legislativă”, „normalizarea justiției”, „democratizarea”, „legitimarea democratică”, „democrația curată”, „schimbarea fondului”, „ora elitei devotate”, „repunerea libertății în legătură cu demnitatea”. „Reconstrucția” este abordată pe liniile „controlul public al resurselor și bunurilor naționale”, „promovarea interesului public”, „afirmarea meritocrației și promovarea concursurilor curate”, „folosirea capacității investiționale a diasporei”, „valorificarea în interes propriu a calităților României de parte a UE și a alianței nord-atlantice” și revenirea la „România cetățenilor”. Andrei Marga a conceput reconstrucția cuprinzătoare ca soluție la actualele dificultăți din țară.Viziunea cărții Emanciparea României este redată sintetic de acest pasaj: „În societățile europene de astăzi, nu sunt deloc puține surse de nesiguranță. Lipsa viziunii la decidenți, înțelegerea desuetă a politicii ca simplă luptă pe schema «amic-inamic», criza partidelor, evitarea organizată a dezbaterii publice, tendințele bonapartiste, împotmolirea reformelor, impasul justiției, selecția eronată a reprezentanților și declinul pregătirii profesionale, emergența de noi mituri politice sunt doar câteva. Nesiguranța nu este, însă, motiv de pesimism. Din nesiguranța actuală se va putea ieși, dar nu cu vederi comode, oportuniste, ci cu o sondare mai adâncă a realităților și cu reorganizări în consecință”.Volumul Emanciparea României este o informată, sistematică și riguroasă abordare a stării și perspectivelor țării noastre, din partea unui autor care cunoaște dificultățile practice, dar și pe cele teoretice ale domeniului. Orizontul său este cel al unei modernizări fără fracturi. Prezentăm, în continuare, prefața și coperta cărții.„Este datoria primordială a celor care cercetează societatea și lumea în care trăim să arate argumentat cum s-a ajuns la acestea și care sunt eventualitățile și posibilitățile de schimbare.Este o datorie asumată prin însuși actul unei filosofări la propriu, ancorată în realități și în cultura timpului și deschisă spre noi interogații. Am arătat cum mi-am asumat această datorie și la ce rezultate am ajuns în scrieri ce țin de examinarea cotiturilor istoriei în care trăim, de analiza de opere ale contemporaneității și de sistematizarea vederilor proprii într-o concepție.Reunesc acum, între coperțile volumului România emancipată, miezul analizei pe care am consacrat-o în anii din urmă situației României de azi și ieșirii ei din dificultăți, pe care am făcut-o publică în articole de ziar, interviuri, conferințe, cărți. Ca totdeauna, reunirea în volum face mai sesizabilă concepția ce le subîntinde. Iar titlul exprimă însuși orizontul în care au fost concepute.Am căutat să mă plasez la nivelul științelor sociale și în coordonatele dezbaterilor internaționale din zilele noastre. În selecția materialelor pentru volum, am dat prioritate, firește, diagnozelor proprii și conceptelor noi, pe care le-am propus în acești ani și care s-au bucurat de larg interes. Mai ales că ele s-au confirmat peste așteptări!Duc astfel mai departe, cu noi contribuții, preocuparea care a stat la baza volumelor mele România actuală. O diagnoză (Eikon, Cluj-Napoca, 2009) și România în Europa actuală (Creator, Brașov, 2019). Scopul meu este aici să profilez descrierea responsabilă a stărilor actuale de lucruri, să indic originea acestora în acțiunile din societate și să conturez o soluție viabilă. Pe aceasta o văd sinonimă cu democratizarea în profunzime a societății și emanciparea cetățenească” (Andrei Marga, Prefață, Emanciparea României, Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2023).

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Abonamentele Netflix bazate pe reclame sunt profitabile

Netflix este incontestabil numărul unu în sectorul divertismentului. Cele...

Consiliul Național al IMM susține orientările politice ale Ursulei von der Leyen

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din...