Excelenţă în inginerie, de 200 de ani, la Universitatea Politehnica din Bucureşti

Date:

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) celebrează pe toată durata acestui an universitar 200 de ani de la fondarea primei şcoli superioare de inginerie din spaţiul românesc, deschisă tuturor doritorilor de învăţătură, la iniţiativa lui Gheorghe Lazăr, în 1818. De atunci, statutul de excelenţă al Politehnicii a crescut permanent, cu aport pe măsură la progresul economic, social, cultural al ţării şi cu importante contribuţii în ştiinţa mondială. Un moment major de reconfirmare în acest spirit l-a constituit reunirea la UPB a liderilor şi a altor profesori şi cercetători ai celor mai importante universităţi de inginerie din Europa: Plenul CESAER la UPB
CESAER – The Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research, asociaţie recunoscută pentru importanța ei în Spațiul European al Cercetării, prin faptul că include peste 50 de universități specializate în știință și tehnologie din 26 de țări, reunite prin obiectivul de „optimizare a politicilor din domeniul educației și cercetării, de creștere a bugetului UE dedicat cercetării și de promovare a cooperării internaționale ca instrument principal pentru avansarea inovației”. CESAER şi-a derulat acum la Bucureşti ediția 31 a Adunării Generale. Cu acest prilej, au fost supuse dezbaterii teme privind colaborarea interdisciplinară de viitor în domeniile cercetării ştiinţifice, inovării și educației, odată cu valorificarea în dezvoltarea economiei a colaborării internaționale la nivel academic. Participanţii la reuniune au abordat de asemenea subiecte privind evoluţia instrumentelor de finanțare ale Uniunii Europene şi continuarea colaborărilor cu universități din Regatul Unit în contextul geopolitic prezent şi de perspectivă.

Noua aula

Este important să înţelegem colaborarea universităţilor europene dincolo de deciziile politice

Universitatea Politehnica din Bucureşti „este o universitate extrem de deschisă, o universitate care îşi doreşte parteneriate”, a subliniat rectorul acesteia, Mihnea Costoiu, director în exerciţiu al Board-ului CESAER,
accentuând: „Avem parteneriate cu universităţi din peste o sută de ţări ale lumii şi dorim să dezvoltăm aceste parteneriate, şi pentru studenţii noştri, şi pentru profesorii şi cercetătorii din universitate”. Mihnea Costoiu a subliniat că „este important să înţelegem colaborarea universităţilor europene dincolo de deciziile politice”. Contribuţia Politehnicii bucureştene în acest sens este susţinută de investiţiile deosebite, în valoare de peste 500 de milioane de euro, făcute în ultimii ani în resursa umană, precum şi în dotarea cu tehnologie şi în construirea de spaţii pentru studiu şi cercetare la cele mai înalte standarde. Un exemplu de ultimă oră este noua aulă, inaugurată odată cu deschiderea anului universitar, care prin disponibilităţi poate să devină una dintre ofertele majore ale Bucureştilor pentru desfăşurarea de evenimente precum reuniuni ştiinţifice, spectacole de teatru, operă etc. Sunt deja bine cunoscute şi s-au impus în aria Politehnicii institutele de cercetare date în funcţiune în ultimii ani. Reuniunea CESAER, a subliniat Mihnea Costoiu, reprezintă „o ocazie excepţională pentru a prezenta infrastructura universităţii”, astfel încât profesorii şi cercetătorii din marile universităţi prezenţi la Bucureşti „să cunoască potenţialul nostru şi să putem dezvolta noi proiecte alături de partenerii europeni”.

Jim McDonald

Politehnica din Bucureşti este atât o universitate integrată în Europa, cât şi o universitate de profil tehnic cu impact asupra lumii.

Sir Jim McDonald,
preşedintele CESAER

Mihnea Costoiu

De două sute de ani, Politehnica a reuşit să aducă plusvaloare pentru societate. Asta a făcut ca de aici să plece Anghel Saligny, de aici să apară «condeiul portăreţ» – stiloul inventat de Petrache Poenaru, aici să-şi afle originea efectul Coandă, acesta să fie locul unde s-au format mulţi dintre liderii celor mai mari companii de la noi.

Mihnea Costoiu,
rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti

Deschidere spre dialog
Deschidere spre dialog
Conlucrare europeană
Conlucrare europeană

România se poate mândri cu reputaţia pe care şi-a creat-o UPB în Europa

Preşedintele CESAER, Sir Jim McDonald, a subliniat că Universitatea Politehnica din Bucureşti este unul dintre membrii de valoare, „o universitate tehnică excelentă, o universitate cu ambiţie mare, care aduce o contribuţie adevărată educaţiei, cercetării, precum şi în materie de rezultate academice performante”. Cu precădere au fost apreciate biblioteca universitară, sălile de curs nou construite, campusul universităţii, care „spun multe despre investiţiile ample care au fost făcute aici”. Sir Jim McDonald a insistat asupra felului în care Politehnica din Bucucreşti „reuşeşte să strângă oameni de pe tot globul pentru a participa la programele ei academice” şi a conchis că „România se poate mândri cu reputaţia pe care a reuşit să şi-o creeze UPB în Europa”.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Mihai Daraban: Consiliul de afaceri România – EAU își va începe activitatea în scurt timp 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României...

Politică şi politicianism în procesul integrării europene a României 

| de Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române 

DIGI se pregătește pentru lansarea serviciilor în Belgia

DIGI a făcut încă un pas în procesul de...

Finanțare, sustenabilitate, tehnologie: comandamentele FoodIntelForum AQUA Carpatica pentru tot anul

Timpul trece iar ecourile puternice ale FoodIntelForum AQUA Carpatica, ediția...