Faţă în faţă cu proiectul de ţară pentru dezvoltare durabilă

Date:

Sistemul internațional actual și cel viitor este dominat de mulțimea interdependențelor complexe globale, în care actori statali și non-statali interacționează, în care forțe politice şi partenerii sociali participă la dezvoltarea durabilă. Cele 17 obiective, generoase pentru progresul umanităţii, din Agenda 2030, sunt implementate pe întreaga planetă: (1) fără sărăcie  (2) fără foamete;  (3) sănătate și bunăstare; (4) educație de calitate;  (5) egalitate de gen; (6) apă curată şi sanitație; (7) energie curată şi la prețuri accesibile; (8) muncă decentă şi creștere economică; (9) industrie, inovaţie şi infrastructură; (10) inegalităţi reduse; (11) oraşe şi comunităţi durabile; (12) consum şi producţie responsabile; (13) acţiune climatică; (14) viaţa acvatică;  (15) viaţa terestră; (16) pace, justiţie şi instituţii eficiente; (17) parteneriate pentru realizarea obiectivelor[1].
În acest context, este necesar să fie menționată Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, adoptată de Guvernul României în 2008, care vizează adoptarea unor soluţii novatoare, adaptate la condiţiile specifice ale României, privind responsabilizarea autorităţilor publice şi implicarea activă a factorilor sociali în realizarea obiectivelor dezvoltării durabile[2].
Având conştiinţa înaltă a misiunii academice şi participative pe care o universitate o are în cetate, ctitorii universităţii noastre, prof. univ. dr. Momcilo Luburici, preşedintele universităţii, şi prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, preşedinte al Senatului universităţii, au iniţiat şi au sprijinit neabătut înfiinţarea Catedrei Unesco în cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir – Culture des droits de l’homme et éducation au développement durable dans l’enseignement préscolaire et primaire.
Proiectul Catedrei UNESCO permite crearea unor poli de excelenţă şi de inovare pe temele Agendei 2030 prin schimburi şi cercetare comună, prin valorizarea experienţei noastre, prin întărirea parteneriatelor, a reţelelor şi consorţiilor naţionale, regionale şi internaţionale, prin participarea la întărirea cooperării Nord-Sud, Sud-Sud et Nord-Sud-Sud. Obiectivele Catedrei UNESCO constau în întărirea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare prin achiziţie şi schimburi de cunoştinţe din domeniul implementării Agendei 2030 ; co-organizarea de şcoli de vară şi de stagii de formare itinerantă, incluzând priorităţile legate de continentul african şi de egalitatea de gen; participarea la partenariatul mondial şi la schimbul de bune practici şi de actori implicaţi în educaţie pentru pace şi dezvoltare durabilă; diseminarea informaţiei în spaţiul public şi sensibilizarea actorilor pentru dezvoltarea acestei teme.
Conţinuturile interdisciplinare tematice ale Catedrei se bazează pe educaţia inclusivă şi integrată a copiilor, precum şi pe formarea pentru dezvoltarea durabilă şi drepturile omului. La acestea, adăugăm curricula tematică, materiale suport, stagiile de formare a formatorilor şi activităţi de sensibilizare în spaţiul public. În acelaşi timp, în proiectul catedrei sunt incluse relaţii dinamice cu reţelele şi parteneriatele regionale, pe teme interculturale şi schimburi de experienţă. Premisele teoretice şi practice ale proiectului reies din contextul critic şi contradictoriu al probemelor legate de solidaritatea planetară şi radicalizarea care au mai multă nevoie de răspunsuri raţionale, de modul cum documentele naţionale şi internaţionale sunt implementate în practica locală sau bunele practici locale sunt formalizate în deciziile statale. În acest sens, am decelat, în practica socială şi cooperativă, nevoia de a explora mai mult debutul şcolarităţii, de a se explora pe sine ca individ participativ la problemele lumii globale, de a tranfera cunoştinţe şi bune practici şi de a realiza reţele şi comunităţi implicate în educaţia pentru dezvoltare durabilă şi cultura păcii.
Conferinţa internaţională Culture of Peace and Sustainable Development Education in the Pre-school and Primary School, ediţia a II-a, organizată de Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir – Chaire UNESCO en culture des droits de l’homme et éducation au développement durable dans l’enseignement préscolaire et primaire, s-a desfăşurat în perioada 22-24 martie, 2018, la Bucureşti, sub egida Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi a evidenţiat importanţa şi interesul acut pe care tema conferinţei îl suscită în spaţiul public: explorarea impactului şi a dezvoltării în viitor a culturii păcii şi a educaţiei pentru dezvoltare durabilă în învăţământul preşcolar şi primar; valorificarea studiilor de cercetare în educaţie din perspectiva inter- şi transdisciplinarităţii; diseminarea bunelor practice şi crearea unei comunităţi de cercetare în domeniul educaţiei. Lucrările conferinţei s-au desfăşurat pe secţiunile Cultura păcii şi a non-violenţei; Moştenirea lumii; Calitatea educaţiei. Activităţile conexe ale conferinţei au fost sesiunile de postere pe tema educaţiei de dezvoltare durabilă şi a culturii păcii realizate de studenţi, masteranzi şi profesori din Sectorul 5 al Capitalei care fac parte din reţeaua Catedrei UNESCO, expoziţia de obiecte realizate din materiale reciclabile, premierea studenţilor, a masteranzilor şi a profesorilor din Sectorul 5 al Capitalei pentru postere, bune practici şi comunicări ştiinţifice. La această manifestare, au participat cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetători, studenţi, masteranzi şi decidenţi, invitaţi din ţară şi din străinătate – Bulgaria, Algeria, Germania, Noua Zeelandă ş.a. Mesajul conferinţei a fost de construcţie, de reconstrucţie şi de explorare, de pace şi de dezvoltare durabilă, iar reverberaţiile acesteia în rândul studenţilor, masteranzilor, decidenţilor, cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar au fost pertinente.
Prin activităţile sale academice şi didactice, participative şi de diseminare pe plan naţional şi internaţional, Catedra UNESCO din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir face parte din fluxul de acţiuni actuale şi viitoare ale societăţii noastre, aflate în prag de aniversare centenară: cultura păcii şi educaţia pentru dezvoltare durabilă.

 

***

Prof. univ. dr. Octavia Costea, Conf. univ. dr. Conona Petrescu, Conf. univ. dr. Titus Corlăţean, Co-responsabili Chaire UNESCO, en culture des droits de l’homme et
éducation au développement durable dans l’enseignement préscolaire et primaire
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
[1]https://sustainabledevelopment.un.org, accesat la data de 10 aprilie 2018.
[2]www. strategia.cndd.ro, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, accesat la data de 10 aprilie 2018.

Distribuie:

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate