„Financial instruments (FinI) – important pillar in supporting economic sustainability at European level”

Date:

„Bogățiile ți se pot lua, dar comorile din suflet – niciodată”
Minnie Riperton, 1947-1979

Cartea „Financial instruments (FinI) – important pillar in supporting economic sustainability at European level”, scrisă de dr. Otilia Manta, membru al Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, a avut ca scop identificarea instrumentelor financiare sustenabile pentru consolidarea mediului de afaceri atât la nivel național, cât și la nivel european. Consolidarea este definită prin intermediul măsurilor bazate pe sinergie și solidaritate care permit perfecționarea mecanismelor economice din sfera activităților comune, dar și prin intensificarea comunicării și a colaborării între reprezentanții instituțiilor din România și din Europa (instituții implicate în dezvoltarea de politici pentru mediul de afaceri, instituțiile financiare și patronate în calitate de reprezentant al mediului de afaceri) pentru îmbunătățirea stabilității mediului economic și financiar mai ales în contextul provocărilor actuale. Mai mult, din perspectiva resurselor financiare care contribuie la consolidarea mediului de afaceri, ne-am propus în cadrul lucrării să reflectăm instrumentele financiare ce rezultă în programele de finanțare ale Uniunii Europene pentru perioada de programare 2021-2027 (obiectivele verticale și orizontale la nivel de finanțare mediului de afaceri). Un alt element de referință în cadrul lucrării este dat de analiza impactului utilizării surselor de finanțare ale UE atât asupra economiei naționale cât și asupra economiei europene, respectiv pe sectoarele de activitate, și analiza tendințelor în modificarea structurii de finanțare a agenților economici. Amploarea intermedierii financiare și a finanțării neconvenționale, a analizei transversale a tehnologiilor financiare digitale, a instrumentelor de politică financiară care să asigure armonizarea instrumentelor financiare, precum și cu obiectivele de dezvoltare durabilă a firmelor din României sunt printre prioritățile pe care le-am abordat în prezenta lucrare.

În acord cu scopul lucrării, ne-am propus să cercetăm din punct de vedere empiric aspecte care constau în identificarea necesarului de finanțare ce rezultă din bugetul național (obiectivele bugetare pe venituri și cheltuieli), analiza cererii și a ofertei de monedă, impactul ajutoarelor de stat asupra finanțării economiei naționale și a evoluției gradului de îndatorare pe agenții economici la nivel național și pe sectoare de activitate, impactul fondurilor europene asupra pieței financiare din România și analiza tendințelor în modificarea structurii de finanțare a agenților economici, analiza dimensionării intermedierii financiare și a finanțării neconvenționale, a dimensiunii transversală a tehnologiilor financiare digitale, a instrumentelor de politică financiară care să asigure armonizarea evoluției pieței financiare la nivel național cu tendințele la nivel global, precum și cu obiectivele de dezvoltare durabilă a României.
Identificarea mecanismului de intervenție în economia națională prin intermediul instrumentelor financiare UE pentru perioada de programare
2021-2027 și stabilirea nivelul de intervenție a instrumentelor financiare la nivelul ramurilor economiei reale și în plan teritorial a reprezentat un principal obiectiv al cărții, alături de realizarea noii arhitecturi a instrumentelor financiare la nivel național și european pentru perioada de programare 2021-2027, rolul programelor și deciziilor guvernamentale în sprijinirea mediului de afaceri prin intermediul instrumentelor financiare și identificarea unor modele sustenabile privind consolidarea mediului de afaceri și impactul instrumentelor financiare la nivel european în contextul provocărilor actuale ale globalizării, precum și prezentarea intereselor României prin programele de finanțare ale Uniunii Europene în perioada 2021-2027 din punct de vedere financiar și fiscal.

Unele propuneri conceptuale și ipoteze metodologice sunt făcute cu privire la traseul de sustenabilitate care trebuie urmat de IMM-uri pentru a obține o sursă financiară sustenabilă cu impact asupra consolidării și rezilienței mediului economic. În lucrare sunt argumentate modalitățile de atragere a fondurilor europene pentru mediului de afaceri prin programele de finanțare ale Uniunii Europene alocate României în perioada 2021-2027.

În finalul cărții propunem să prezentăm impactul măsurilor și instrumentelor financiare la nivel național și european în contextul provocărilor actuale existente la nivel global, inclusiv a factorilor interni și externi care au influențat decizia autorităților în perioada de pandemie cu impact asupra bugetului european pentru perioada de programare
2021-2027, precum și asupra noii arhitecturi a instrumentelor financiare la nivel național și european pentru perioada de programare 2021-2027, influența fiind dublată și de contextul tehnologiei financiare existente la nivel global (concept propriu).

Cartea reprezintă o invitație la documentare în materie de finanțări europene destinate mediului de afaceri național și european, contribuie activ la deschiderea de noi direcții de cunoaștere a instrumentelor de finanțare europeană și dezvoltă cultura antreprenorială la nivelul fiecărui cititor.

Coperta revistei

spot_img

Editorial

spot_img
spot_img

Opinii și analiza

spot_img

Recomandate
Recomandate

Efectele crizelor actuale se vor vedea pe termen mediu și lung

Efectele crizelor actuale se vor vedea pe termen mediu...

Cel mai lung festival neoficial, în rețeaua NEPI Rockcastle

Compania NEPI Rockcastle organizează cel mai lung festival neoficial...

Spațiu extins pentru Leroy Merlin Craiova în Electroputere Parc 

  Retailer-ul Leroy Merlin, specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit,...