_________________

Carmen Spiridonescu
RovigoPrestigiosul „The Telegraph” avertizează că insolvențele corporative din Europa de Vest vor crește cu aproape o treime anul acesta, zona euro fiind expusă riscului unui „tsunami” de falimente, întrucât schemele COVID de susținere a activității companiilor s-au epuizat. Avertismentul provine de la autoritățile de reglementare naționale.

Companiile pot lupta să rămână solvabile, atâta timp cât se bazează pe măsurile de sprijin financiar de urgență. Aceste măsuri ar putea determina „acumularea de datorii”, crescând riscul unui „val de insolvențe reînnoit”, a avertizat publicația.

Raportul menționează, de asemenea: „În scenariul cel mai pesimist, insolvențele amânate s-ar materializa brusc și ar declanșa o dinamică recesionistă, care ar putea provoca la rândul ei insolvențe suplimentare. Rata scăzută actuală a insolvențelor ar fi atunci similară cu retragerea mării înainte de un tsunami.”

În România, acest scenariu pesimist este ținut în stand by încă de la începutul pandemiei prin măsuri de ordin legislativ menite să atenueze efectele acesteia.

Aceste măsuri sunt:

De ordin fiscal, punctual facem referire la ORDONANȚA nr. 6/31.07.2019 prin care debitorii „își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la 31.12.2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii”.

Principalele avantaje:

  • favorizează persoanele juridice aflate în dificultate financiară și care înregistrează obligații fiscale restante la 31.12.2020, indiferent de cuantumul sumei datorate;
  • acordă înlesniri (eșalonări) la plată ale obligațiilor bugetare și anularea obligațiilor fiscale accesorii – perioada maximă de eșalonare fiind de 7 ani, cu posibilitate de prelungire cu încă 3 ani;
  • anulează unele obligații bugetare principale (până la 50%) cu condiția plății unei cote părți din obligația fiscală principală până la data depunerii cererii de restructurare.

Deși aceste măsuri fiscale sunt net în avantajul contribuabilului, efectele acestora sunt greu vizibile în piață, în principal din cauza mediatizării deficitare, a insuficienței canalelor de informare și modalităților distorsionate de transmitere a mesajului privind avantajele economice. Canalele de informare pot fi diverse, dar nu exclud structurile direct implicate în derularea acestor măsuri fiscale, cum ar fi de exemplu Agenția Națională de Administrare Fiscală sau entități care promovează și pun în practică procese de restructurare ale agenților economici –
cabinetele de administratori judiciari, firmele de contabilitate.

De ordin bancar: facilitățile de amânare a plății ratelor bancare în conformitate cu OUG 37/2020 care prevede suspendarea la cererea clientului a obligației de plată a ratelor de credit scadente pentru o perioada cuprinsă între 1 și 9 luni, cu termen maxim la finalul anului 2020. Prin OUG 227/2020 facilitățile acordate au fost extinse și la nivelul anului 2021.

Măsurile de ordin bancar au fost apreciate în piață, dar este loc de mai bine. Discutând în același context al OG nr. 6/31.07.2019, se impune o flexibilitate a băncilor în susținerea planurilor de restructurare a obligațiilor bugetare. Cu alte cuvinte, în actualul context, un agent economic care are în derulare o facilitate de credit și întâmpină dificultăți în achitarea ratelor bancare și/sau are datorii la buget ar putea opta pentru o restructurare a datoriilor la stat, fapt ce i-ar oferi „o bulă de oxigen” în detensionarea situației. Putem întâlni și situația în care un agent economic ar putea accesa restructurarea datoriilor la buget, dar are nevoie de finanțare bancară pentru a-și achita contribuția proprie. Prin urmare, băncile ar avea putea constitui un pilon important în implementarea într-un grad mai ridicat a măsurilor fiscale.

Transpunerea instrumentelor de drept ale Uniunii Europene în domeniul preinsolvenței și insolvenței – Directiva (UE) 2019/1023 a Parlamentului European privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie – termenul de transpunere fiind 17 iulie 2021.

Mediul de afaceri are nevoie mai mult ca oricând de aceste măsuri. Este fundamental ca mediul de afaceri să fie puternic ancorat în realitatea economică, să fructifice la maximum combinația de facilități legislative oferite în contextul actual, fapt ce i-ar permite să absoarbă șocul în cazul unui posibil scenariu pesimist.

Sursa: https://www-telegraph-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/
www.telegraph.co.uk/business/2021/04/28/europe-faces-bankruptcy-
tsunami/amp/

DISTRIBUIȚI